Tillgänglighetskrav för IKT-produkter och tjänster: EN301549

De tre Europeiska standardiseringsorganen ETSI, CEN och CENELEC har på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram en gemensam Europeisk standard för krav på IT-tillgänglighet, EN301549. Från början var fokus på Upphandlingsdirektivet, men nu fungerar standarden även som minimikrav för Webbtillgänglighetsdirektivet.

I augusti 2018 publicerades den version som gäller för Webbtillgänglighetsdirektivet, EN301549 version 2.1.2. Standarden vidareutvecklas och uppdateras fortlöpande och Funka bidrar aktivt till arbetet.

Funkas Susanna Laurin är teknisk expert i den ETSI Special Task Force, STF 536/BS (TC HF) som fått i uppdrag av EU-kommissionen att se till att uppdatera EN-standarden fungerar som teknisk specifikation för att uppfylla kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet. Susanna är även ledamot av den tekniska kommitté inom Swedish Standards Institute, SIS, den spegelkommitté som bevakar representerar Sverige inom CEN/CENELEC, TK 504.

Bakgrund

Den första versionen av EN 301 549 blev färdig i februari 2014, då som krav på tillgänglighet i offentlig upphandling av IT-produkter och tjänster. Standarden tillkom på mandat, alltså begäran, av EU-kommissionen som gav i uppdrag till de tre europeiska standardiseringsorganisationerna ETSI, CEN och CENELEC att utarbeta en harmoniserad standard för digital tillgänglighet som i möjligaste mån även skulle samordnas med motsvarande specifikationer i USA. Arbetet under Mandat 376 pågick under många år och Funka deltog på flera nivåer.

Susanna Laurin deltog som teknisk expert i SIS TK 504 som representerar Sverige i arbetet. Funkas José Angel Martinéz Usero var projektledare i det expertteam som tog fram en verktygslåda för upphandlare som ingick i mandatet från kommissionen. Verktygslådan (tool kit) har inte uppdaterats efter att mandatet löpte ut och är nu inaktuell.

Standarden EN301549 (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Svensk översättning av EN301549, öppnas i nytt fönster

Affärstidningen Offentliga Affärer intervjuar Funkas VD Susanna Laurin om den nya europeiska standarden kring krav på tillgänglighet i offentlig upphandling, öppnas i nytt fönster

Projektrapportering

 • Nu finns Funkas populära utbildningsfilmer med fransk och tysk text!

  De filmer om EN301549 som Funka gjort på uppdrag av Microsoft har fått mycket stort genomslag och används nu i många länder. Nu publiceras filmerna även med fransk och tysk text.
 • Hur används standarder vid offentlig upphandling?

  Funka har fått i uppdrag av Microsoft att undersöka hur standarder för tillgänglighet används vid offentlig upphandling och inköp. Nu behöver vi din hjälp!
 • När standardisering måste gå undan

  Funkas Susanna Laurin bidrar till utvecklingen av en uppdaterad version av EN301549 som behövs när Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft så här dags nästa år.
 • Funkas filmer om EN-standarden får undertexter på tio språk

  Funka har producerat filmer om hur man skall använda den europeiska standarden EN301549, för krav på tillgänglighet i upphandling av IT. Sedan tidigare finns filmerna med undertexter på svenska, spanska och portugisiska. I september lanseras texterna även på norska och finska och därefter står franska och italienska på tur.
 • Nu översätter vi texterna till filmerna om EN-standarden!

  För att nå ut till så många upphandlare och leverantörer som möjligt med den europeiska standarden för krav på tillgänglighet inom IT översätter vi de informationsfilmer som vi producerat på uppdrag av Microsoft.
 • Video-marathon publicerat

  Hela tretton filmer blev det till slut, vårt uppdrag att förklara EN301549 på ett mer begripligt sätt. Nu hoppas vi bara att du ser filmerna och använder standarden!

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)