Hur används standarder vid offentlig upphandling?

På uppdrag av Microsoft genomför vi en undersökning av vilka standarder som används för att ställa krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling. Vi hoppas att du som jobbar inom myndighet, kommun, landsting eller annan offentlig verksamhet vill svara på en kort enkät.

Lagen om offentlig upphandling har fått skärpta skrivningar vad gäller krav på tillgänglighet sedan 1 januari i år. Bland annat har det som tidigare varit ”bör”-krav nu blivit ”skall”-krav. Den europeiska standarden för krav på tillgänglighet vid upphandling av IT-produkter och tjänster, EN301549, kan med fördel användas som minimikrav. Men hur känd är standarden? Och hur används den? Vad ska till för att krav på tillgänglighet ska ställas på ett tydligt och effektivt sätt? Det vill Microsoft ta reda på och därför genomförs nu undersökningar i bland annat Sverige.

Undersökningen är anonym och den webbaserade enkäten tar endast ett par minuter att besvara. Genom att ta reda på hur EN-standarden används hoppas Microsoft kunna ta fram bättre verktyg för att ge stöd till upphandlare som vill ställa krav på tillgänglighet.

Tack på förhand!

Enkät om upphandling & tillgänglighet, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetskrav vid upphandling: EN301549

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)