När standardisering måste gå undan

Funkas Susanna Laurin har blivit utnämnd som expert i ETSI:s arbetsgrupp för specialister (Specialist Task Force) som har fått i uppdrag att uppdatera EN-standarden med tillgänglighetskrav för mobilgränssnitt, vilket krävs i Webbtillgänglighetsdirektivet.

När direktivet träder i kraft 23 september 2018 måste det finnas en harmoniserad och reviderad EN301549 (version 2) med ytterligare tillgänglighetskrav för mobilappar.

Och det jobbet har precis börjat! Att utveckla en harmoniserad standard på tio månader kan låta som science fiction, men det händer faktiskt just nu.

Inom ramen för Mandat 544 har EU-kommissionen kontrakterat telekomindustrins standardiseringsorganisation ETSI för att uppdatera EN-standarden så att den också täcker de tekniska specifikationerna för mobilappar, vilket krävs i Webbtillgänglighetsdirektivet.

ETSI har satt samman en arbetsgrupp som kallas STF 536/BS (TC HF) för att utföra uppgiften. De Europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC som har copyright på EN-standarden, bidrar naturligtvis också till det tekniska innehållet och att godkänna standardens utveckling.

Risk för fragmentering

Samtidigt arbetar W3C på nästa version av WCAG (2.1), där framgångskriterier för mobila gränssnitt och pekskärmar är ett av tre fokusområden.

Jag hoppas verkligen att vi kan se till att de här processerna samordnas på ett smidigt sätt, trots att timingen är knepig, säger Susanna Laurin. Det skulle vara mycket olyckligt om resultatet blev två olika standarder bara ett par veckor eller månader efter varandra.

För att följa Webbtillgänglighetsdirektivets skrivning måste den harmoniserade EN-standarden vara publicerad senast 31 maj 2018, vilket är tidigare än WCAG 2.1 är planerad till. Men en viktig idé bakom direktivet är att harmonisera den inre marknaden. Så rent logiskt borde alla involverade aktörer sträva efter gemensamma förutsättningar för marknaden, inte fragmentering.

Ytterligare uppdateringar och utveckling

Utöver att säkerställa att standarden omfattar alla tillgänglighetskrav i direktivet kommer arbetet även innebära att mindre korrigeringar i den befintliga standarden genomförs inom ramen för arbetsgruppens uppdrag.

Andra förbättringar av EN301549, som kräver mer arbete och vilka inte är nödvändiga för att motsvara kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet, kommer att behandlas i nästa version.

Krav på IT-produkter och tjänster som fungerar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter kommer att tas med i framtida revisioner av standarden. Detta föreslogs av EU-kommissionen redan under arbetet med Mandat 376. Att se till att kraven är jämförbara med den nyligen genomförda uppdateringen av Section 508 i USA är också på agendan för framtida uppdateringar.

Det är spännande tider för oss som jobbar med tillgänglighet, fortsätter Susanna Laurin, det är väldigt roligt att vara mitt i all aktivitet! Även om det finns utmaningar på flera nivåer ser jag fram emot ett intressant år.

Webbtillgänglighetsdirektivet, öppnas i nytt fönster

Funka i expertgrupp för Webbtillgänglighetsdirektivet

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)