Funkas filmer om EN-standarden får undertexter på tio språk

Filmerna om den europeiska standarden EN301549 används redan i många länder och fler lär det bli! I september lanserar vi texterna på norska och finska och därefter står franska och italienska på tur. Den svenska, spanska och portugisiska översättningen finns på plats sedan i våras.

Det är väldigt glädjande att filmerna fått så stort genomslag, säger Johan Kling, Konsult- och Kvalitetschef på Funka. Vi ser redan att fler upphandlingar ställer tydligare krav på tillgänglighet.

Filmerna om EN-standarden som Funka producerat på uppdrag av Microsoft är på engelska. De går igenom varje kapitel och beskriver hur standarden ska användas. När hela översättningsprojektet är klart ska texten till filmerna vara översatta till tio europeiska språk.

I varje land har vi en lokal partner som vi samarbetar med för att uppnå maximal spridning. I Sverige är det Post- och telestyrelsen som står bakom projektet, i övriga länder är det respektive tillsynsmyndighet och departement som ansvarar för webbtillgänglighet som är våra partners.

PTS vill att det ska finnas ett stort utbud av tillgängliga produkter och tjänster inom området elektronisk kommunikation. Därför vill vi på olika sätt bidra till att så många som möjligt så enkelt som möjligt kan använda standarden, säger Malin Wahlquist, handläggare vid enheten för inkluderande it och telefoni på Post- och telestyrelsen på Post- och telestyrelsen.
Att göra språket i en standard tydligt och förklara dess betydelse i en användares liv är inte en lätt uppgift. Funka har gjort ett anmärkningsvärt stort jobb med denna videoserie om EN301549. Spridning av budskapet till resten av världen och till de som uttrycker sig på portugisiska är också tillgänglighet - vi var tvungna att göra det, säger Jorge Fernandes, chef för ACCESS Unit of the FCT / portugisiska ministeriet för vetenskap, teknik och högre utbildning.
IT förändrar livet i hela världen och omvandlar vårt samhälle, företag och offentlig sektor. Låt oss samarbeta för att få alla att delta och dra nytta av detta. Tack för dessa illustrativa och väldigt användbara filmer, säger Elena Muñoz Salinero, IKT-chef på det nationella observatoriet för eGovernment vid det spanska finans- och förvaltningsministeriet.
Vi erbjuder för närvarande en MOOC, Massive Open Online Course, om IT-tillgänglighet och offentlig upphandling. Kursen innehåller online-material som video, text och tester. Serien med videos om EN301549 är ett perfekt komplement för att hjälpa våra studenter att förstå och tillämpa EN-standarden, säger Alejandro Rodríguez Ascaso (Ph.D.), docent vid Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Dessutom är filmerna från Microsoft och Funka en bra förebild genom att följa kraven om tillgänglighet. Det är viktigt och gör att de över 7000 studenter med någon typ av funktionsnedsättning kan följa kursen. Alla dessa studenter är, eller kommer att bli, yrkesverksamma.
Detta är ett utmärkt tillfälle för inköpare i Norge att sätta sig in i hur man ska säkra tillgängligheten vid IT-inköp. Det här är något vi får många frågor om, och vi vet att många kan dra nytta av filmerna. Därför har vi bidragit med norska undertexter och hoppas att detta ska vara till hjälp och glädje för många, säger Malin Rygg, chef för tillsynsenheten på Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi.

I Finland är det Finansministeriet som lanserar filmerna med finsk text på en konferens om Design för alla i Helsingfors den 19 september.

Vi får massor av frågor om vad EN301549 faktiskt är och hur tillgänglighet och EN301549 bör hanteras vid upphandling, skapande av tjänster och vad allt detta faktiskt innebär. Denna videoserie är till stor hjälp och är till stor hjälp för oss för att förstå tillgängligheten på en djupare nivå och att sprida tillgänglighetens evangelium, säger Markus Rahkola, senior specialist vid Finansministeriet, Finland.

 

Nu översätter vi texterna till filmerna om EN-standarden!

YouTube-kanalen för EN301549 (engelskt tal och svensk undertext), öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetskrav vid upphandling: EN301549

Kontakt