Video-marathon publicerat

Nu är alla informationsfilmer om den Europeiska standarden med krav på tillgänglighet vid upphandling av IT klara. Med finansiering från Microsoft har Funka producerat filmer som förklarar standarden för utvecklare och upphandlare.

Från och med den 1 januari 2017 skärps upphandlingsreglerna för tillgänglighet i Sverige och alla andra EU-länder. Då gäller det att inköpare och leverantörer vet vad som gäller. Serien med videos är ett försök att göra EN301549 lite lättare att förstå.

Jag kände ju till WCAG lite sen tidigare, men när jag såg filmerna fick jag mycket bättre förståelse för vad riktlinjerna faktiskt betyder, säger Tobias Nyholm, Lead Developer på Happyr. Det känns som en viktig grej att göra kraven begripliga för fler.

EN301549 skapades på mandat från EU-kommissionen och innehåller minimikrav för tillgänglighet vid offentlig upphandling. När LOU går från ”bör” till ”skall” kommer standarden att bli viktig. Den omfattar all IT, inte bara webb, vilket gör att den är relevant i många olika sammanhang.

Upphandling spelar roll, eftersom det är stora inköp och många leverantörer som vill sälja till offentlig sektor, säger Susanna Laurin, VD på Funka och en av de tekniska experterna bakom standarden. Med en gemensam europeisk standard kan samhället bli mer inkluderande på bred front.

Funka erbjuder även utbildning i EN301549, både för upphandlare och leverantörer.

YouTube-kanalen för EN301549 (engelskt tal och text), öppnas i nytt fönster

Funkas utbildningsfilmer

Tillgänglighetskrav vid upphandling: EN301549

Standarden EN301549 (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Svensk översättning av EN301549, öppnas i nytt fönster

Verktygslådan för EN301549 (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)