Tillgänglighet i all standardisering

Tänk om all standardisering, oavsett ämne, hade ett tydligt tillgänglighetsperspektiv? Då skulle världen se annorlunda ut. För att försöka åstadkomma detta har Samordningsgruppen för tillgänglighet (SIS TK536) bildats.

Från och med hösten 2015 deltar Funka aktivt i samordningsgruppen som bland annat har som mål att öka kunskapen om tillgänglighet i olika standardiseringskommitteer.

Vi har inte möjlighet att vara med i alla relevanta standardiseringssammanhang, men den här gruppen har vi velat prioritera länge, säger Funkas vd Susanna Laurin. Nu blir det äntligen verklighet och jag ser fram emot att få påbörja arbetet.

Samordningsgruppen arbetar bland annat med en revision av Guide 71, som innehåller riktlinjer för att inkludera behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättningar. (ISO/IEC Guide 71/ CEN Guide 6).

Dessutom bevakar gruppen den internationella strategiska rådgivningsgruppen om tillgänglighet kallad SAGA (CEN/BT/WG 213 SAGA) och gruppen Design for all (CEN/CENELEC JWG 5).

Övriga målsättningar är bland annat att medverka till ett erfarenhetsutbyte mellan experter och intressenter och att arbeta för att tillgänglighetsfrågan får ökat fokus i samhället.

Samordningsgrupp för tillgänglighet, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)