Ungdomar får verktyg att driva tillgänglighetsfrågan

Tillsammans med Förbundet Unga Rörelsehindrade och liknande brukarorganisationer i Danmark och England, Mediehuset København och East Anglia University, ska Funka ge stöd till ökad kunskap om digitalt skapande.

Ungdomar förväntas kunna det mesta om internet och datorer. Men att vara en konsument av det digitala utbudet är inte alltid detsamma som att kunna använda de digitala verktygen för att få inflytande. Dessutom är naturligtvis inte alla unga tekniskt intresserade eller speciellt erfarna. För ungdomar som har en funktionsnedsättning kan det vara extra svårt att hantera den snabba tekniska utvecklingen eftersom hjälpmedlen inte alltid uppdateras i samma takt som webbläsare och appar.

Vi ser fram emot tillsammans med aktiva unga personer med funktionsnedsättning utforska, lära och använda de digitala verktygen för ökad tillgänglighet, säger Claus Sørensen, Mediehuset København.

Genom utbildning och erfarenhetsutbyte ska projektet säkerställa att ungdomar med olika funktionsnedsättningar får bättre förutsättningar att delta i samhällsdebatten. På det sättet kommer deltagarna att kunna bidra till utvecklingen av ett mer inkluderande samhälle, baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Även Webbtillgänglighetsdirektivet understryker vikten av att målgrupperna själva deltar uppföljningen av hur lagen efterlevs, så projektet ligger helt rätt i tiden.

Samhället och vi som experter försöker se till att information är tillgänglig för den här målgruppen, men det vi ska göra nu är att ge ungdomarna verktyg för att själva driva tillgänglighetsfrågan, säger Susanna Laurin, VD på Funka. Det känns som ett viktigt steg i demokratisk och inkluderande riktning.

Mediehuset København som projektleder kommer att bidra med kompetensöverföring vad gäller mediaproduktion medan Funka kommer att fokusera på lagstiftning och standarder. Tanken är att de ungdomar som deltar lär sig mer om vilka möjligheter som finns att göra sin röst hörd med hjälp av digitala verktyg som fungerar för respektive målgrupp. På längre sikt syftar projektet även till ökad sysselsättning för deltagarna.

 

Finansiering: ERASMUS+
Konsortium: Mediehuset København (projektledare), University of East Anglia, Funka, Unge med Handicap, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Indigo Dyslexic Centre Norwich, Norfolk Deaf Association, Norfolk & Norwich Association for the Blind och European Disability Forum.
Period: Februari 2019 - Januari 2021
Budget: 215 000 EURO

Projektet presenteras i EuroScientist (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering

  • Ökad digital delaktighet för unga funkisar

    Fredag den 29 januari kl 13-15 är du välkommen på ett online event om hur digital tillgänglighet kan stärka unga personer med funktionsnedsättning att bli mer delaktiga i samhället. Det markerar också slutet på det EU-finansierade forskningsprojektet DA4YOU.
  • Kostnadsfri utbildning om webbtillgänglighet!

    Nu bjuder vi in till gratis online-utbildning speciellt framtagen för ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildningarna finansieras av EU inom ramen för ett demokratiprojekt kallat Digital Accessibility for you, DA4You.
  • Funka utbildar unga med funktionsnedsättning

    För att fler ska förstå vad den nya lagen om digital tillgänglighet innebär ur användarperspektiv erbjuder Funka kostnadsfri utbildning för ungdomar med funktionsnedsättning. EU-kommissionen finansierar projektet.