Talet som ett digitalt verktyg

Stamningsförbundet samarbetar med Funka i ett viktigt forskningsprojekt som undersöker talstyrda kommunikationstjänster för att göra dem mer tillgängliga för personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Allt fler produkter och tjänster kräver numera tal – allt från telefonsvararsystem till hemelektronik går att styra med rösten. Tekniken är till stor nytta för många, men om talet är det enda sättet att styra kan det skapa problem för personer med stamning och andra talsvårigheter. Att inte kunna använda viktiga samhällstjänster, apparater och applikationer handlar inte bara om brist på inkludering, delaktighet och jämlikhet, utan strider även mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att inte kunna använda talstyrda tjänster och teknik är nedslående och kan leda till utanförskap. Större medvetenhet och enkla tekniska lösningar kan lätt undanröja dessa hinder och skapa inkludering, säger Anita Blom, som står bakom projektidén.

Genom att undersöka och granska talstyrda kommunikationstjänster, kartlägga vilka svårigheter målgruppen har, samt utveckla lösningsförslag uppmärksammar Funka och Stamningsförbundet tillsammans myndigheter och företag om att röststyrda tjänster måste erbjuda alternativ för personer som av olika skäl har svårt att tala.

Det här är ett jätteviktigt projekt som MfD definitivt ställer sig bakom, säger Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet.

Projektet har fokus på stamning, men resultatet är även relevant för målgrupper som personer med skenande tal, dysartriker, laryngektomerade, döva, hörselskadade, personer med framträdande dialekt eller annat modersmål än svenska.

Valideringsworkshop

Den 2 februari 2024 höll projektet en workshop online där vi presenterade projektets resultat och bad deltagarna att komma med synpunkter. Dessutom hade vi en paneldiskussion och svarade på frågor från publiken. Webbinariet textades och spelades in så att du kan ta del av det i efterhand om du inte hade möjlighet att närvara.

Inspelning av webbinarium 2 februari, öppnas i nytt fönster

Finansiering: Allmänna Arvsfonden
Period: september 2021 – augusti 2024
Konsortium: Stamningsförbundet (projektägare) och Funka
Budget: 3 225 253 SEK

Allmänna Arvsfondens logo

 

Projektuppdatering