Talet som ett digitalt verktyg

Stamningsförbundet har valt att samarbeta med Funka i ett nytt viktigt forskningsprojekt som ska undersöka talstyrda kommunikationstjänster och göra dem mer tillgängliga för personer med stamning, skenande tal och andra talstörningar. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Allt fler produkter och tjänster kräver numera tal – allt från telefonsvararsystem till hemelektronik går att styra med rösten. Tekniken är till stor nytta för många, men om talet är det enda sättet att styra kan det skapa problem för personer med stamning och andra talsvårigheter. Att inte kunna använda viktiga samhällstjänster, apparater och applikationer handlar inte bara om brist på inkludering, delaktighet och jämlikhet, utan strider även mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att inte kunna använda talstyrda tjänster och teknik är nedslående och kan leda till utanförskap. Större medvetenhet och enkla tekniska lösningar kan lätt undanröja dessa hinder och skapa inkludering, säger Anita Blom, som står bakom projektidén.

Genom att undersöka och granska talstyrda kommunikationstjänster, kartlägga vilka svårigheter målgruppen har, samt utveckla lösningsförslag kommer Funka och Stamningsförbundet tillsammans uppmärksamma myndigheter och företag om att röststyrda tjänster måste erbjuda alternativ för personer som av olika skäl har svårt att tala.

Projektet inleds med en kartläggning där vi vill komma i kontakt med myndigheter, organisationer och företag som använder, köper in eller utvecklar kommunikationstjänster och produkter som kräver tal. Ta chansen och delta i projektet så får du en kostnadsfri genomgång av en viktig – och ofta bortglömd – aspekt av tillgänglighet!

Det här är ett jätteviktigt projekt som MfD definitivt ställer sig bakom, säger Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet.

Projektet har fokus på stamning, men resultatet är även relevant för målgrupper som personer med skenande tal, dysartriker, laryngektomerade, döva, hörselskadade, personer med framträdande dialekt eller annat modersmål än svenska.

Vi ser fram emot att bidra till ökad tillgänglighet för stora grupper av användare, säger Ewa Björk, projektledare på Funka.

 

Finansiering: Allmänna Arvsfonden
Period: september 2021 – augusti 2024
Konsortium: Stamningsförbundet (projektägare) och Funka
Budget: 3 225 253 SEK

Allmänna Arvsfondens logo

 

Projektuppdatering

Kontakt

Ewa Björk

Titel: Forskningsassistent

ewa.bjork@funka.com (Ewa Björk)

+46 8 555 770 71 (Ewa Björk)