Tillgänglighet - en självklar del i webb-utbildning

Funka samarbetar med europeiska universitet och IAAP i ett nytt spännande EU-finansierat projekt för att göra pilotkurser i webbtillgänglighet som kan anpassas till utbildningar inom till exempel IT, design, och kommunikation.

Runt om i EU ökar nu efterfrågan på kompetens inom webbtillgänglighet för alla som på något sätt arbetar med digitala gränssnitt, vare sig det gäller som utvecklare, redaktörer, designers eller upphandlare. Nuvarande och kommande europeisk lagstiftning som Webbtillgänglighetsdirektivet och den europeiska tillgänglighetslagen gör att fler som arbetar med webb kommer behöva hantera tillgänglighetsfrågor, även om de inte har det som huvudfokus i sitt arbete.

Eftersom detta är en ny utveckling finns det få universitetsutbildningar där webbtillgänglighet ingår som en del av undervisningen. I ett nytt projekt finansierat av Erasmus + samarbetar Mittuniversitetet, Mediahögskolan i Stuttgart och Genuas universitet tillsammans med Funka och IAAP för att ta råda bot på bristen av undervisning i ämnet.

Många universitet är intresserade av webbtillgänglighetskurser, men vet inte hur de ska börja. I det här projektet kan vi ge alla högskolor en grund att bygga på, oavsett vilken inriktning de har på sin utbildning, säger Katarina Gidlund, professor på Institutionen för informationssystem och informationsteknologi vid Mittuniversitetet.

I projektet kommer vi under ledning av Mittuniversitetet att ta fram och testa ett gediget grundmaterial för kurser i tillgänglighet, med både online-kurser, material för fallstudier, samt handledning och rekommendationer för hur universiteten kan ta fram och anpassa egna kurser.

Syftet är att ge universitet runt om i EU praktiska tips och verktyg för att kunna få in webbtillgänglighet på schemat i all relevant högre utbildning, samt att uppmuntra utbyte av erfarenheter och lärdomar.

Allt utbildningsmaterial kommer att bli öppet för alla att ta del av på webben. Under projektets gång kommer workshops att hållas i Sverige, Tyskland och Italien. IAAP kommer även hålla en konferens i Stockholm under våren 2021, där insikter, rekommendationer och goda exempel kommer att presenteras för allmänheten.

IWAC-projektets webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster


Finansiering:
Erasmus +
Konsortium: Mittuniversitetet (projektledare), Mediahögskolan i Stuttgart, Genuas universitet, IAAP och Funka
Period: oktober 2019 – september 2021
Budget: 3 miljoner SEK

Projektuppdatering

  • Tillgänglighet i Högre utbildning – webbinarium

    Den 19 februari anordnade IAAP Nordic ett webbinarium i samarbete med sina projektpartners: Funka, Mittuniversitetet, Mediauniversitetet i Stuttgart och Universitetet i Genova. Eventet var en del av forskningsprojektet IWAC.