Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer

Hur ska webbredaktörer med begränsad erfarenhet av tillgänglighet kunna efterleva lagens krav på tillgänglighet? Hundratusentals redaktörer behöver utbildning, men vore det inte bättre att det mesta fungerade per automatik? Det är vad vi försöker åstadkomma.

Efter succén med det EU-finansierade pilotprojektet We4Authors fortsätter vi arbetet med att bygga in automatisk tillgänglighet i webbpubliceringssystem. Projekt FEAT (Features for accessibility through templates) är ett av tre uppföljningsprojekt där Funka fått förmånen att genomföra två (utöver FEAT driver vi även projektet Cluster). Syftet med FEAT är att utforma mallar som gör att webbredaktörer inte behöver vara specialister på tillgänglighet. När tillgängligheten redan är inbyggd i publiceringssystemens mallar är chansen större att resultatet funkar för alla.

Majoriteten av de som publicerar innehåll på webben har det inte som sin huvudsakliga arbetsuppgift. För dessa sällan-användare blir krav på tillgänglighet en extra börda som få riktigt hinner med eller lyckas fokusera på. Genom att utveckla mallar som per automatik skapar tillgängligt innehåll hoppas vi kunna hjälpa redaktörer att göra rätt från början och därmed öka tillgängligheten på ett väldigt effektivt sätt.

Om vi någonsin ska lyckas skala upp tillgängligheten på en nivå där den faktiskt gör skillnad för enskilda användare måste vi börja jobba smartare på samhällsnivå, säger Sara Kjellstrand, Forskningsstrateg på Funka. Med projektet FEAT tror vi på stort genomslag inom hela EU.

Konkret kommer projektet att ta fram mallar med inbyggda funktioner för automatiserad tillgänglighet och stöd till redaktörerna. Automatiserade funktioner kan handla om sånt som att en formulärseditor genererar korrekta tabellrubriker från start, så redaktören inte behöver bekymra sig om det. Stöd till redaktörerna kan handla om funktioner som ger tips och råd, det allra enklaste exemplet är saker som: den här bilden har ingen alternativ textbeskrivning, vill du lägga till det?

I det här projektet har vi fokus på publiceringssystemet EpiServer, vilket var ett av de system som vi valde att jobba med i pilotprojektet. Det är många inom offentlig sektor som använder EpiServer och när projektet är slut kommer alla dessa att få bättre förutsättningar att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi har ju jobbat med att förbättra tillgängligheten i EpiServer sen 2005, säger Henrik Juhlin, back end-utvecklare på Funka. Det ska bli fantastiskt kul att få koncentrera sig på grundläggande stöd som kan komma alla till del.

Resultatet av projektet kommer att vara fritt för alla EPiServer-partners och EpiServer-kunder, vilket gör att vi hoppas på stor spridning i många länder. Dessutom kan naturligtvis utvecklare av mallar för andra verktyg inspireras av de funktioner som tas fram och använda dem i andra system.


Finansiering: Europaparlamentet
Period: Mars 2020 - Juli 2021
Konsortium: Funka
Budget: 147 125 EURO

Tillgänglighetsfunktionerna presenteras här (engelsk text), öppnas i nytt fönster

We4Authors Clusters webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Projekt Cluster

Projektwebben We4Authors (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Webbinarium

Se webbinariet från den 25 september 2020: Inbyggd tillgänglighet i publicerigssystem, öppnas i nytt fönster


Projektet är finansierat av Europeiska kommissionen.

European Commission logo

Projektuppdatering

 • Projektresultat

  Resultaten från We4AuthorsFEAT-projektet publiceras regelbundet på den här sidan så att alla intressenter kan dra nytta av det. När de slutliga mallarna är klara kommer de också att finnas tillgängliga på EpiServer MarketPlace och GitHub.
 • Prioriteringar och val av mallar

  För att projektet ska göra maximal nytta är det viktigt att prioritera vilka lösningar som tas fram. Vi har utgått från ett antal olika kriterier för att välja ut mallar och objekt.
 • Användarbehov

  Att utgå från användarnas behov är helt centralt för att projektet ska bli lyckat. Därför inledde vi med att ta reda på vad webbredaktörer och andra intressenter behöver.
 • Webinarium om webbtillgänglighet och FEAT

  Tillsammans med Episerver har vi genomfört ett webinarium där vi pratade om webbtillgänglighet men också om tillgängliga mallar i Episerver som vårt projekt FEAT handlar om.
 • Du följer väl oss på Twitter?

  Genom att följa vår hashtag #WE4AuthorsFEAT så får du de senaste nyheterna och om uppkommande event som berör projektet.
 • Vill du testa inbyggt stöd med tillgängliga EpiServer-mallar?

  Tänk om tillgängligheten kunde fungera automatiskt när du publicerar på webben? Eller ge dig bra stöd så du själv kan publicera tillgängligt utan att vara expert? Det skulle göra det väldigt mycket lättare att leva upp till Webbtillgänglighetsdirektivet, eller hur?