Funka påverkar marknaden för publiceringsverktyg

Nu tar vi nästa steg i arbetet med inbyggd tillgänglighet. Baserat på ett av våra tidigare forskningsprojekt har vi fått möjlighet att vidareutveckla verktyg och funktioner för mer automatiserat stöd för redaktörer att publicera tillgängligt.

Projektet Cluster bygger vidare på arbetet inom pilotprojektet We4authors, där vi undersökte vilka publiceringssystem som används mest inom offentlig sektor i EU och hur pass väl dessa genererar tillgänglighet per automatik. Projektet fick stor uppmärksamhet och ledde till inte mindre än tre uppföljande projekt, varav Cluster är ett. Funka beviljades även ytterligare ett fortsättningsprojekt, som vi kommer att presentera lite längre fram.

Tanken med projekten är att uppmuntra marknaden att bygga in tillgänglighet ”by default” i publiceringssystem. Det handlar både om att verktygen ska generera tillgänglighet helt automatiskt, men även att redaktörer ska få stöd i att publicera tillgängligt. Genom att arbeta tillsammans med flera stora aktörer, både licensprodukter och open source, och dessutom publicera resultaten fritt för alla, hoppas vi på att kunna påverka stora delar av marknaden att vässa sina produkter vad gäller tillgänglighet.

De allra flesta som publicerar på webben är inte proffs på tillgänglighet. För att åstadkomma förändring måste verktygen ge ett mycket bättre stöd, säger Susanna Laurin, Forsknings- och Innovationschef på Funka. Det ska bli spännande att se hur mycket vi kan påverka producenterna i rätt riktning.

Inom projektet kommer vi att ta fram olika funktioner och metoder för inbyggd tillgänglighet tillsammans med ett kluster av CMS-producenter. Utöver de partners vi redan har öppnar vi även en upphandling där vi söker fler producenter som vill delta i projektet.

Att få möjligheten att testa nya funktioner, få stöd i tillgänglighetsfrågor och samtidigt få betalt för jobbet borde vara något många producenter är intresserade av, säger Johan Kling, Kvalitetschef på Funka. Vi räknar med många sökande.

Funktionerna som bygger på användarbehov, krav och rekommendationer från för-projektet kommer att implementeras i olika typer av publiceringssystem och testas med användare; både webbredaktörer och personer med funktionsnedsättning. Efter projektets slut kommer resultaten publiceras öppet så att även de publiceringsverktyg som inte deltagit i projektet kan få glädje och nytta av de idéer som tagits fram.


Finansiering:
Europa-parlamentet
Period: Mars 2020 - Juli 2021
Konsortium: Funka (projektledare), SiteVision och Kitkoncept.
Budget: 260 000 EURO

Projektwebbplatsen för We4Authors Cluster (på engelska), öppnas i nytt fönster

Projektwebbplatsen för pilotprojektet We4Authors (på engelska), öppnas i nytt fönster

Projekt FEAT (Features for accessibility through templates)

Webbinarium

Se webbinariet från den 25 september 2020: Inbyggd tillgänglighet i publicerigssystem, öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering