Användare som experter – nu börjar utbildningen

Har du en funktionsnedsättning upplever du otillgänglighet. Ger det dig förutsättningar att bli expert på hur tillgänglighet uppnås? Det är grundidén i innovationsprojektet Användare som experter, som nu går in i nästa fas.

Funka ingår i en projektgrupp som har fått finansiering av Vinnova för att utveckla och testa en utbildning i webbtillgänglighet. Utbildningen ska passa personer med egna erfarenheter av otillgänglighet och testas i fyra kommuner. Det kommer även finnas möjligheter för andra organisationer i offentlig sektor att delta i projektet.

Projektet stärker deltagarnas kompetens och självkänsla samtidigt som det ger våra kunder i offentlig sektor nya insikter, säger Emil Gejrot, utredare på Funka. Därför känns det viktigt att få genomföra.

Bakom projektet ligger de nya lagkraven på webbtillgänglighet. Från och med september 2020 måste alla myndigheter, kommuner och regioner se till att deras digitala gränssnitt fungerar för användare med olika förutsättningar. Därför ökar efterfrågan på expertkunskap om tillgänglighet – en kompetens som alltför få har. Samtidigt upplever webbanvändare med funktionsnedsättning otillgänglighet varje dag, utan att dessa erfarenheter tas till vara.

Användare som experter-projektet vill hitta bättre sätt att ta vara på användares erfarenheter. Förutom utbildningen i webbtillgänglighet utvecklas en funktion för återkoppling om tillgänglighetsproblem. Återkopplingsfunktionen, som utgår från webbtillgänglighetsdirektivets krav på rapporteringsmöjligheter, ska hjälpa såväl användare som webbplatsägare att dra nytta av lagen.

Furuboda folkhögskola är projektledare. De är nöjda med beskedet om att projektet fortsätter.

Vi är glada över att vi får möjlighet att skapa en utbildning tillsammans med experter och behovsägare, säger Helena Jonsson, projektledare på Furuboda. Utbildningen kan bidra till vårt mål – ett öppet och inkluderande samhälle där alla kan vara självständiga och ta ansvar – eftersom den bygger på deltagarnas förutsättningar och hela tiden kopplar till arbetet för ökad webbtillgänglighet på olika samhällsnivåer.

Steg 2 av Användare som experter pågår i två år. Under det första året utvecklar projektparterna kursmaterial och återkopplingsfunktionen. Under det andra året genomförs sedan en pilotutbildning med webbanvändare med funktionsnedsättning. Mot slutet av utbildningen får de nya ”användarexperterna” tillämpa allt de lärt sig i praktikuppdrag hos kommunerna som deltar i projektet. För kommunerna är projektets värde tydligt.

Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt kan använda våra tjänster, säger Lis-Anna Engstrand, webbstrateg på Mjölby kommun. Nu får vi hjälp i detta arbete. Det är också bra att vi får vara med och lämna synpunkter på vad utbildningen ska innehålla.
Det är så otroligt värdefullt för oss att få utveckla webben tillsammans med dem som är experter på att använda den, säger Ann-Louise Svensson, webmaster på Mölndals stad. Vi träffar ju sällan användarna ”IRL”. Jag ser verkligen fram emot projektet, för vi vill bli mycket, mycket bättre – för alla.

Projektet inleds i september 2020. Vill din verksamhet också vara med och skapa fler experter på webbtillgänglighet, och samtidigt få gratis rådgivning? Hör av dig till Funka!


Finansiering: Vinnova
Projektperiod: 2020 - 2022
Konsortium: Föreningen Furuboda (projektledare), Funka, Föreningen Blindas Väl, IAAP Nordic, Göteborgs stad, Malmö stad, Mölndals stad och Mjölby kommun.
Budget: 3,5 MSEK

Projektuppdatering