Att involvera användare

Tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer ska Funka bidra till att personer med funktionsnedsättning får chansen att delta i produktutveckling. Nordiskt Välfärdscenter finansierar ett nytt forskningsprojekt.

Många är i teorin överens om hur viktigt det är att involvera användare med olika behov och förutsättningar för att produkter och tjänster ska funka för alla. En del forskningsfinansiärer och innovationstävlingar har till och med krav på att de som får projektbidrag engagerar användare med funktionsnedsättning för att säkerställa god tillgänglighet. Användarinvolvering är också en viktig del av föreskrifterna kring Webbtillgänglighetsdirektivet.

Men ändå är det fortfarande många utvecklingsprojekt som inte involverar personer med funktionsnedsättning (eller användare över huvud taget). Det betyder naturligtvis att resultatet blir sämre och ofta glöms frågor om tillgänglighet bort helt. Inte sällan måste kostsamma förändringar ske i efterhand. Dyrt, dumt och dåligt alltså. Det här vill vi ändra på.   

Kartläggning, erfarenhetsutbyte och stöd

Tillsammans med den norska paraplyorganisationen för funktionshinderorganisationer, FFO, och den finska brukarorganisationen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, KVL, ska vi genomföra undersökningar och en gemensam workshop för att belysa nuläget och ge förslag på förbättringar.

Vi vill understryka vikten av det här projektet, eftersom användardeltagande är avgörande för att uppnå användarvänliga resultat i IT-projekt, säger Cato Lie, Seniorrådgivare vid FFO.

Utöver kartläggning och utbyte av erfarenheter i Norden blir det konkreta resultatet av projektet två checklistor:

 • en checklista för företag och myndigheter/kommuner med tips på vad de bör tänka på när de involverar användare
 • en checklista för användare och brukarorganisationer med tips på vilka frågor och krav de kan ställa för att förbättra upplevelsen för enskilda individer som vill hjälpa till
Det här känns som ett viktigt och spännande projekt, säger Jakob Hasslöw, Forskningskoordinator på Funka. Vi ser fram emot att kunna bidra till mer användarinvolvering i olika sektorer.

Finansiering: Nordiskt Välfärdscenter
Period: Maj 2020 – Juni 2021
Konsortium: Funka (projektledare), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (Norge), Kehitysvammaliitto ry (The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities)
Budget: 90 000 SEK

Enkätresultat med kommuner

Enkätresultatet presenteras på svenska, pdf (607 kb), öppnas i nytt fönster

Enkätresultat med användare

Enkätresultatet presenteras på engelska, pdf (310 kb), öppnas i nytt fönster

Involvera användarna – workshop

Inspelning av workshopen från den 27 januari med internationellt teckenspråk och engelsk skrivtolkning, öppnas i nytt fönster

Svensk översättning av skrivtolkningen, Word (49,8 kb), öppnas i nytt fönster

Norsk översättning av skrivtolkningen, Word (49,4 kb), öppnas i nytt fönster

Finsk översättning av skrivtolkningen, Word (51,1 kb), öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering

 • Dålig involvering i utvecklingen av IT-tjänster i kommunerna

  Dålig involvering i utvecklingen av IT-tjänster i kommunerna - Independent Living skriver om projektet. 
 • Involvera användarna - workshop

  Den 27 januari anordnar Funka tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer en online workshop om användarinvolvering. Workshopen är en del av forskningsprojektet Involvera användarna och nu vill vi involvera dig!
 • Det är dags att involvera användarna!

  Personer med funktionsnedsättning bidrar till att göra världen till en bättre plats genom att erbjuda sin tid, kunskap och erfarenhet till företag och forskningsinstitutioner. När man involverar personer med funktionsnedsättning i att hitta nya