Tillgänglighet i Adobe LiveCycle Designer

På uppdrag av Adobe har Funka testat hur Adobe LiveCycle Designer fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv för att skapa e-tjänster. Lösningar skapade med LiveCycle Designer kan göras mer tillgängliga för användarna än dokument skapade med Adobe Acrobat. Fördelen med LiveCycle Designer är att det går att göra mer bland annat med dynamiska formulär.

Funka genomförde ett seminarium den 3 februari 2011 där vi gick igenom Adobe LiveCycle Designer ur ett tillgänglighetsperspektiv, visade exempel på formulär och hur dessa fungerar tillsammans med hjälpmedel.

Dessutom presenterade Funka resultatet i en tillgänglighetsanalys av LiveCycle Designer.

 

Finansiering: Adobe
Tidsperiod: 2011


Presentationer
Tillgängligheten i Adobe LiveCycle Designer, Andreas Cederbom, Funka, i powerpoint-format (546 kb), öppnas i nytt fönster

Accessible Forms with LiveCycle, Kiran Kaja, Adobe, i pdf-format (454 kb), på engelska, öppnas i nytt fönster


Rapport
Tillgängliga pdf-lösningar med Adobe LiveCycle Designer, Funka Nu, i pdf-format (329 kb), öppnas i nytt fönster