Långtidssjuka bidrar till utveckling av nya tjänster

Att utgå från slutanvändarens behov kan innebära olika saker. Just nu är det många EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt som involverar användarna tidigt i processen genom så kallad co-creation. Ett exempel är projektet SoCaTel.

Tanken med SoCaTel är att säkerställa att de tjänster myndigheter och privata vårdgivare erbjuder långtidssjuka bygger på verkliga behov. Det uppnår man genom att låta slutanvändarna jobba tillsammans med vårdpersonal, forskare och innovatörer i en gemensam plattform. Att tillsammans ta fram nya idéer och lösningar på det här sättet är ett slags gemensamt skapande; co-creation.

För att den här typen av system ska fungera för alla är tillgänglighet en självklar framgångsfaktor. Funka bidrar med rekommendationer, krav, utbildning, granskning och tester av tillgänglighet och användbarhet under de kommande två åren i projektet.

Bakgrund

Med en ökande andel äldre är det också allt fler som behöver omsorg under lång tid. Det kan vara hemsjukvård, personlig assistans eller långtidsboende på olika typer av vårdhem eller andra institutioner. För att ta vara på de kunskaper, erfarenheter och önskemål långtidssjuka har och samtidigt ge dessa individer ett ökat medbestämmande ska project SoCaTel skapa en teknisk platform som kan fånga upp nya idéer bland slutanvändarna.

De övergripande målen med projektet är ökad tillgänglighet, transparens, effektivitet och flexibilitet i en integrerad vårdmodell. Resultaten förväntas underlätta att äldre som vill bo kvar hemma kan göra det i en välgungerande miljö. Samarbete är nyckeln och processen att ta fram verktyget sker i samverkan med olika målgrupper och intressenter i pilottester I Finland, Spanien, Ungern och på Irland. Dessutom ordnar projektet hackathons och webbinarier.

SoCaTel, (engelsk text) öppnas i nytt fönster

 

Finansiering: European Commission Horizon 2020
Konsortium: Universitat Rovira i Virgili (Spain) (project lead), Fontys University of Applied Sciences (The Netherlands), University of Tampere (Finland), Gál Ferenc College (Hungary), Trinity College Dublin (Ireland), Blau Advisors Strategic Partners (Spain), Cyprus Research and Innovation Center (Cyprus), Ayuntamiento de Vilanova i la Geltru (Spain), City of Tampere (Finland), Health Service Executive (Ireland), Ozwillo Association (France), Everis (Spain) och Funka.
Period: December 2017 - December 2020
Budget: 3,8 MEURO