Forskningsprojekt om Downs syndrom

Med norska Karde som projektledare och finansiering från EUs 7 ramprogram deltar vi i ett projekt för att personer med Downs syndrom ska kunna integreras bättre i samhället. Funkas Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert i projektteamet.

Bakgrunden är att många med Downs syndrom upplever sig dåligt integrerade i samhället. Ny forskning visar att väl använd teknik och pedagogik kan innebära stor skillnad. Projektet POSEIDON, som står för PersOnalized Smart Environments to increase Inclusion of people withDOwn's SyNdrome, ska skapa en teknisk infrastruktur som kan främja tjänster för målgruppen. Därmed hoppas vi kunna öka möjligheten för personer med Downs syndrom att studera, arbeta och delta i samhället på lika villkor.

Brukarorganisationer finns med i projekt- och styrgrupp och vi är måna om att projektet ska drivas användarcentrerat redan från början. Därmed säkerställer vi att slutresultatet matchar behoven och kan komma i praktisk användning.

 

Finansiering: EUs 7 ramprogram
Konsortium: Karde AS (Projektägare, Norge), Arbeitskreis Down-Syndrom (Tyskland), Berliner Institut für Sozialforschung (Tyskland), Down's Syndrome Association (England), Fraunhofer (Tyskland), Funka (Sverige), Middlesex University (England), Norsk Nettverk for Down Syndrom (Norge), Tellu AS (Norge)
Tidsperiod: november 2013 till oktober 2016

POSEIDONs projektet webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster