Slå hål på myterna!

Slå hål på myterna! är ett projekt som ska presentera kreativa lösningar för att uppnå ett samhälle för alla. Tillgänglighet bygger på regler och lagar vilket är bra, men kraven innebär ofta att ansvariga är rädda för att göra fel. Det är enklare att göra ”som vi alltid har gjort” än att behöva testa nya lösningar och idéer. Men då kommer vi ju inte framåt! Det vill Funka ändra på genom att visa på goda exempel som funkar för alla.

Både hos enskilda individer och i samhället generellt finns fördomar och förutfattade meningar om saker som ”bara är” på det ena eller andra sättet vad gäller personer med funktionsnedsättning. Många gånger förutsätter man att vissa saker är omöjliga, eller att det finns en konflikt mellan olika intressen. Att det som är bra för en grupp skulle vara dåligt för en annan.

Att få slå hål på några av de vanligaste myterna gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är något som jag haft som ett av mina mål att genomföra, berättar Tommy Hagström, expert på fysisk tillgänglighet på Funka. Dessa myter står i vägen för att åstadkomma tillgänglighet för alla och används för att låta bli att ta tag i det verkliga problemet.

En annan vanlig myt är att om man gör något tillgängligt så blir det automatiskt dyrt, fult, förstört eller försämrat för andra grupper. Det här gäller både tillgänglighet i den fysiska verkligheten och på webben. Ett tydligt exempel är den ”konflikt” som anses finnas mellan krav på tillgänglighet och de historiska värden som ska bevaras i en k-märkt byggnad.

Det här vill vi ändra på

Funka är regelbundet involverade i projekt där olika aktörer hittar nya sätt att lösa problem. Det finns inget skäl att uppfinna hjulet igen, så därför vill vi sprida kunskap om de fiffiga lösningar som någon redan tänkt ut. Vi ska samla in bra lösningar och presentera dem på en webbplats som kan inspirera fler till att göra mer för personer med funktionsnedsättning.

Om du har ett bra exempel på nytänkande inom tillgänglighetsområdet vill vi gärna ha tips!

 

Finansiering: Jimmy Dahlstens fond
Tidsperiod: April – Oktober 2015
Budget: 250 000 SEK

Jimmy Dahlstens fond, öppnas i nytt fönster

Myter om tillgänglighet, projektwebbplats, öppnas i nytt fönster