Att jobba med dyslexi – nytt spännande projekt

Tillsammans med Dyslexiförbundet, Begripsam, MediaCuben och ett antal fackförbund ska Funka undersöka hur personer med dyslexi hanterar sin arbetssituation. Projektet heter Orden på jobbet.

Hur gör vårdpersonal, lastbilschaufförer och industriarbetare med dyslexi och dyskalkyli när de måste läsa, skriva och hantera siffror när de jobbar? Får de problem på arbetsplatsen? Finns det lösningar andra kan lära sig av? Det är några av de frågor projektet ska belysa.

Teknikutvecklingen i arbetslivet skapar både möjligheter och utmaningar, men det finns inte någon samlad bild av läget för personer med olika typer av svårigheter att hantera text och siffror.

Projektet ska bland annat arbeta med att:

  • ta reda på hur läsning, skrivande och sifferhantering sker på dagens arbetsplatser för att kunna kartlägga vilka krav och möjligheter det innebär för olika yrken.
  • sammanställa kunskap om läget utveckla en handlingsplan kring läs- och skrivsvårigheter och sifferhantering i arbetslivet.
  • sprida information om projektets resultat till relevanta intressenter 
  • samla forskare, brukare och företrädare för myndigheter till konferenser där frågan blir belyst ur olika vinklar.
  • påverka politiker och andra makthavare.
  • sprida positiva exempel på hur man kan förbättra möjligheterna för personer med dyslexi och dyskalkyli, så att fler kan komma ut i arbetslivet och behålla sina jobb när förhållandena förändras.

 

Finansiering: Allmänna Arvsfonden
Konsortium: Dyslexiförbundet (projektledare), Begripsam, MediaCuben, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet och Funka.
Period: Maj 2016 – April 2019