Nytt forskningsprojekt om att tolka WCAG

Alla regelverk om webbtillgänglighet pekar på WCAG. Det är jättebra. Men om de som kallar sig experter på området inte tolkar standarden på samma sätt, hur ska då du som kund kunna lita på vad som gäller? Att det saknas samsyn i branschen är något vi vill råda bot på i projektet COMPARE.

Det finns stora skillnader i hur man bedömer webbtillgänglighet i olika länder. Vilka avsteg från standarden som är ok och vad som är viktigast att uppfylla ur användarnas perspektiv. Delvis har det med att göra att förutsättningarna skiljer sig åt mellan länder. Skillnader i bland annat hjälpmedelsförsörjning, kultur och socioekonomiska förutsättningar påverkar den upplevda tillgängligheten. Det här gör att tolkningen av WCAG kräver detaljerad kunskap om användarnas situation och behov.

Hela poängen är ju att standarden är global, men att implementationen ska ske lokalt, säger Andreas Cederbom, analysansvarig på Funka.

Men nu har vi en Europeisk upphandlingslag som täcker in tillgänglighet och alldeles strax en Europeisk webbtillgänglighetslag. Båda dessa pekar på EN301549 vilket för webbens del innebär WCAG 2.0. Och då vore det väl ganska bra om branschen kunde vara överens om hur riktlinjerna ska förstås?

Tillsammans med tyska DIAS och franska BrailleNet kommer Funka att arbeta under två år för att åstadkomma samsyn mellan professionella experter på tillgänglighet i hela Europa. Målet är att uppnå konsensus genom diskussion och dialog. Projektet börjar med att jämföra, “compare”, hur olika organisationer bedömer gränssnitt baserat på WCAG.

Om du är intresserad av att bidra till utvecklingen av ett gemensamt europeiskt synsätt vad gäller mätning av webbtillgänglighet är du välkommen att kontakta oss!

 

Finansiering: ERASMUS+
Konsortium: DIAS (projektkoordinator), BrailleNet och Funka
Period: 1 januari 2017 – 31 december 2018
Budget: 2,4 MSEK

Projekt COMPARE (text på engelska), öppnas i nytt fönster

Artikel om COMPARE-projektet (text på tyska), öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering