Var med och tolka de internationella riktlinjerna för tillgänglighet

Nu kan du bidra till att lyfta fram bra tillgänglighetslösningar och en mer harmoniserad syn på hur WCAG ska tolkas. Idag är många experter ganska ensamma i sina organisationer vilket har lett till att det utvecklats olika tolkningar av riktlinjerna. Funka har tagit fram ett verktyg där experter kan diskutera och jämföra bedömningar av webbgränssnitt.

Funka har tillsammans med tyska Dias och franska BrailleNet nu kommit så långt i arbetet med att ta fram verktyget att vi släpper in experter att börja jobba i det.

Det här är ett spännande första steg och det ska bli kul att se hur det kommer att användas, säger Funkas analysansvarige Andreas Cederbom.

I verktyget COMPARE kan experter lägga in olika fall i form av webbsidor, komponenter, eller funktioner som man antingen haft problem att bedöma eller som man tycker är ett bra exempel på när någon lyckats med tillgänglighetsarbetet. Därefter kan fallet kommenteras av andra experter utifrån de olika framgångskriterierna i WCAG eller utifrån användningstester. På det här sättet kan lösningarna diskuteras och de lösningar som experter är överens om kan lyftas som bra exempel.

Du kan givetvis också använda verktyget åt andra hållet, för att leta efter exempel på olika typer av lösningar, eller efter olika bedömningar utifrån specifika WCAG-kriterier. Det här gör också gränssnittet till en intressant lärresurs vid utbildningen av tillgänglighetsexperter.

COMPARE är ett Erasmus+ projekt med målet att ta fram ett verktyg där experter kan diskutera och jämföra bedömningar av webbgränssnitt mot WCAG. Projektet är dock inte klart i och med lanseringen. Det återstår att bygga upp en lär-modul som ska kunna användas i undervisning. Tanken är att beskriva vanliga typer av svåra situationer och med länkar in till olika exempel och diskussioner visa på bra lösningar. Dessutom kommer projektgruppen att fortsätta att fylla på med exempel och diskussioner i COMPARE.

Vem som helst kan gå in och använda gränssnittet, men för att kunna posta exempel och diskutera behöver du en inloggning. För att det här ska bli en riktigt bra resurs krävs det att vi är många som bidrar med bedömningar och lösningar.

Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta oss via formuläret på projektets webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Nytt forskningsprojekt om att tolka WCAG