Nödvändiga skillnader och onödiga problem

Det EU-finansierade projektet COMPARE närmar sig sitt slut. Projektet har jämfört hur krav på tillgänglighet tolkas av olika aktörer i branschen och tagit fram en lärplattform.

Tyska DIAS har lett projektet som finansieras av EU. Tillsammans med DIAS och franska BrailleNet har vi jobbat med målet att få fram en samsyn kring bedömningar av krav på tillgänglighet. Vi har haft ett antal workshops och samlat in information från professionen.

Det mest konkreta resultatet av projektet är plattformen där du kan se filmer som beskriver vanliga tillgänglighetsproblem och hur de kan lösas, säger Sandra Eriksson, tillgänglighetsexpert på Funka som deltagit i projektet.

Fokus har legat på användningen av webbkomponenter. Plattformen finns tillgänglig på flera språk, men den svenska delen är inte komplett. Komponenterna presenteras i text och med ett filmklipp som demonstrerar hur komponenten fungerar. Flera av komponenterna har även testats av användare med funktionsnedsättningar och deras upplevelser beskrivs på webbplatsen.

Det finns också förslag på lösningar, tips om hur problem kan undvikas och beskrivningar av vad som är ”good practice” vid användning av komponenterna. 

Att vi experter tolkar framgångskriterierna i WCAG olika har blivit ännu tydligare under projektet, berättar Sandra Eriksson. Vi hoppas på en fortsättning av projektet för att kunna arbeta vidare för ökad samsyn.

Poängen med gemensamma regler är naturligtvis att de är lika. Men det finns samtidigt ett visst behov av flexibilitet eftersom användarnas förutsättningar ser olika ut i olika länder. Flera faktorer påverkar den upplevda tillgängligheten, inte minst hjälpmedelsförsörjningen.

Kraven är desamma men lösningarna kan behöva skilja sig åt för att fungera i verkligheten. Därför måste kompetens om krav på tillgänglighet alltid kombineras med kunskap om användarnas situation.

Det mest spännande med projektet har varit att utbyta erfarenheter mellan länderna. En sak vi bidragit med är vår långa erfarenhet av användartester, avslutar Sandra Eriksson.

Lärplattformen, öppnas i nytt fönster

Nytt forskningsprojekt om att tolka WCAG