Nytt projekt om begriplighet

Funka medverkar i projektet Begriplig text och information för alla, som drivs av Dyslexiförbundet. Målet är att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig samhällsinformation i Sverige.

Inom myndighetsvärlden talar många om klarspråk, lättläst och tillgängliga medier. Men vad betyder de olika begreppen egentligen, och vilka målgrupper behöver vad? I flera olika projekt har funktionshinderorganisationer, Funka och andra intressenter undersökt och användartestat begriplighet på många olika sätt.

Det här projektet bygger på tidigare resultat och vill gå ännu längre. Projektets målgrupper har svårt att tillgodogöra sig innehållet i offentliga texter och information, och syftet med projektet är att ta reda på hur förutsättningarna ser ut både på gruppnivå och individnivå.

Begriplighet har en tendens att ”komma bort” när man pratar om tillgänglighet, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka. Men teknik i all ära – om användaren inte förstår innehåller är det ju ganska meningslöst. Vi ser fram emot att delta i det här spännande projektet.

Projektet vill

  • Fördjupa kunskapen om hur man skriver begripligt och förmedlar information så att mottagare med kognitiva nedsättningar kan tillgodogöra sig innehållet på bästa sätt.
  • Ta reda på hur text, men också andra medier, kan utformas på bästa sätt för personers olika kognitiva förutsättningar.
  • Med hjälp av den nya kunskapen bidra till ett förtydligande och till en nyansering av begreppen ”lättläst”, ”klartext” och ”tillgängliga medier”.
  • Bidra till att den nya kunskapen sprids och används av relevanta aktörer, framförallt producenter och förmedlare av text och information.
  • Bidra till bättre samverkan mellan användare och de myndigheter som idag har uppdraget att arbeta med begriplig samhällsinformation.


Finansiering: Allmänna Arvsfonden
Konsortium: Dyslexiförbundet (projektägare), Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet, FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)och Funka.
Period: 2016 – 2019

Projektuppdatering