Användarutbildning

Funka har tagit fram en användarutbildning i att hantera sina hjälpmedel för synskadade och blinda användare. Utbildningen finansieras av Blindas Väl och både personer med behov av förstoringsprogram och personer som använder skärmläsare har haft möjlighet att delta.

Personer med synskada har rätt att få IT-hjälpmedel och det fungerar som regel relativt väl. Däremot är det många synskadade som upplever att de inte har den kunskap som behövs för att använda hjälpmedlet på bästa sätt.

Eftersom det sällan är någon annan i bekantskapskretsen eller på arbetsplatsen som har samma hjälpmedel som man själv har, är det mycket svårt att få hjälp av vänner och bekanta.

Om användaren inte känner sig trygg med sitt hjälpmedel finns en risk att det inte används. Det betyder i sin tur att målgruppen inte får tillgång till information och tjänster, sociala nätverk och annat som hjälpmedlen är tänkta att tillgodose. Dessa individer har mycket svårt att få arbete eftersom många av de arbetsplatser som kan fungera för personer med synskada är datoriserade.

Därför har Funka och Blindas Väl satsat på vidareutbildning av hjälpmedelsanvändare, vilka genomförts i flera omgångar.

Finansiering: Blindas Väl
Period: 2011-2013
Budget: varje deltagare finansieras separat av Blindas Väl