Virtual Reality för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Hur tar sig dolda funktionsnedsättningar uttryck i vardagssituationer och på arbetsplatsen? Funka undersöker nu erfarenheter från personer med dolda funktionsnedsättningar, för att arbeta fram ett koncept kring inlevelseövningar genom Virtual Reality-filmer.

Kunskapsgapet i samhället om hur sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar tar sig uttryck är stort. Projektet ”VR-filmer om dolda funktionsnedsättningar för mer inkluderande och effektivare arbetsplatser” syftar till att öka förståelsen och därmed bidra till att skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö. Det nyskapande med projektet är att det bygger på berörda individers egna upplevelser, som de delar med sig av genom innovativa visualiseringar.

Funka har länge arbetat med inlevelseövningar för att öka medvetenhet och förståelse hos våra kunder, med fokus på fysiska nedsättningar. Genom ett fruktbart samarbete med BBC vill vi nu utöka simuleringar och inlevelseövningar till att även omfatta sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar.

I det förprojekt som vi beviljats kommer vi att kartlägga behov hos arbetsgivare och utforma lärmoduler och koncept för att VR-upplevelserna i samverkan med målgrupper och framtida kunder.

Om du tycker det verkar intressant och vill hjälpa oss att utforma utbildningsmaterialet så det passar behoven på din arbetsplats, svara gärna på vår enkät:

Enkät om dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen, öpnas i nytt fönster 


Finansiering: Vinnova (Utmaningsdriven innovation)
Konsortium: Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet (projektkoordinator), Funka och DART Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Period: April 2018 – December 2018
Budget: 465 000 SEK (steg 1)