WeGovNow – offentlig service närmare människors vardag

Det EU-finansierade forskningsprojektet WeGovNow har nu pågått i ett år. Hittills har vi främst tittat på kartbaserade tjänster, vilka ska sättas samman under ett paraply som underlättar medborgarengagemang i demokratiska processer på kommunal nivå.

Eftersom kommunala beslut ligger nära individens vardag är det viktiga tjänster, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka.

I projektet pågår dels ett arbete med att samla in användarkrav och önskemål som ska resultera i en kravspecifikation. Dels undersöker de verktygsleverantörer som deltar i projektet hur de ska kunna få fram ett gemensamt gränssnitt där de olika tjänsterna kan fungera tillsammans.

Det är en ganska komplex process och tillgänglighet är bara en av många delar i projekten.

Projektet är nu i en intensiv fas, med ett antal viktiga milstolpar, säger Tommy Feldt, tillgänglighetsexpert som genomfört en stor del av Funkas granskningar. Det märks inte minst på diskussionerna under våra projektmöten, där alla partners är väldigt engagerade.

Just nu tar vi fram processer för att integrera projektets olika delar med varandra, och se till att alla deltagare arbetar så effektivt som möjligt mot samma mål. De användarbehov och scenarier som samlats in hos de deltagande kommunerna i England och Italien ska nu bearbetas för att kunna ligga som grund till utvecklingen av den nya tjänsten.

Funkas viktiga roll i detta är att säkerställa att de nya funktionerna som utvecklas fungerar för alla användare, oavsett förmågor och förutsättningar. Under projektet har vi därför granskat prototyper, levererat rapporter och gett löpande stöd till projektets utvecklare.

Vi bidrar också med riktlinjer för fortsatt testning av tillgängligheten, och hur tjänstens användarupplevelse kan göras så bra som möjligt.

WeGovNow: från e-förvaltning till gemensam förvaltning