Inkludering genom utbildning

Tillsammans med Slovakiens organisation för synskadade och tillgänglighetsexperter från ett av Tjeckiens största universitet ska Funka utbilda både tjänstemän och synskadade om tillgänglighet.

I Slovakien är medvetenheten om synskadades behov generellt låg bland anställda inom offentlig sektor. Synskadade själva behöver dessutom bli bättre på att kommunicera sina behov. Dessa båda slutsatser kom Slovakiens organisation för synskadade, UNSS, fram till i ett projekt som de genomförde mellan 2017 och 2019. Projektet genomfördes på nationell basis och efteråt föddes idén om att samarbeta internationellt för att förändra situationen.

Vi behöver utforma konkreta verktyg som påverkar flera målgrupper, säger den slovakiska synskadeorganisationens ordförande Branislav Mamojka. Tjänstemän och beslutsfattare behöver känna till synskadades behov bättre och synskadade som grupp behöver bli bättre på att uttrycka dem. Genom internationellt samarbete kan vi formulera inkluderande lösningar.

I projektet kommer vi att ta fram manualer och utbilda anställda inom offentlig sektor och personer med synnedsättning i tillgänglighet. Utbildningarna omfattar IT, bemötande och byggd miljö. Funkas del av projektet har fokus på byggd miljö. Vi kommer till exempel att utbilda bygglovshandläggare och arkitekter på lokala myndigheter i Slovakien.

Det är alltid extra roligt att jobba med brukarorganisationer i länder där vi inte har så stor tidigare erfarenhet, säger Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka. Det material vi tar fram kommer dessutom att vara fritt tillgängligt för andra organisationer, så vi hoppas på stort genomslag.

Projektet drar igång hösten 2019 och kommer att pågå fram till 2022. UNSS hoppas att projektet både ska öka medvetenheten på bred front och på sikt också stärka den egna rörelsen.

 

Finansiering: ERASMUS+
Konsortium: Slovak Blind and Partially Sighted Union (Projektledare), Masaryk University och Funka
Period: September 2019 - Februrari 2022
Budget: 206 719 EURO