Google Translate

Funka har tillsammans med Språkrådet och med finansiering av Internetfonden undersökt hur det fungerar när myndigheter och kommuner väljer att integrera Google Translate på sina webbplatser. Resultaten är ganska entydiga; översättningstjänsten fungerar inte tillräckligt bra för att erbjudas på det sätt som sker idag.

Bakgrunden till undersökningen är att allt fler webbplatser inom offentlig sektor börjat integrera gratis översättningsverktyg i form av Google Translate i sina egna gränssnitt. Tanken är god - med ett enkelt knapptryck kan all information på webbplatsen presenteras på ett stort antal språk. Användartesterna vi genomfört visar att problemen överväger.

Resultat av undersökningen

Fokus har varit att undersöka hur Google Translate uppfattas när tjänsten presenteras i samma gränssnitt som originalwebbplatsen.

Funka har testat

 • Hur användarna uppfattar trovärdighet och avsändare
 • Hur begriplig den automatiska översättningen blir
 • Hur den språkliga kvaliteten skiljer sig från en manuell översättning
 • Om det finns något man kan göra för att höja kvaliteten på den automatiska översättningen

Våra användartester visar att drygt 30 % av användarna tror på den maskinöversatta texten och tror att det är webbplatsens avsändare som står bakom när tjänsten är integrerad i gränssnittet. Detta trots att kvaliteten i vissa fall är låg på den översatta texten.

Testet av begriplighet visar på en tydlig skillnad mellan en auktoriserad översatt text och en text översatt med Google Translate. Skillnaden blir dock mindre med en bearbetad svensk text, vilket talar för att det kan vara mer kostnadseffektivt att bearbeta originaltexter än att låta översätta texter med auktoriserade mänskliga översättare.

Testdeltagarna förstod lika mycket av den begripliga texten som var översatt med Google Translate som av originaltexten som var översatt av auktoriserad översättare. Detta tyder på att originaltexten i sig är för svår för att besökaren ska förstå innehållet. Hur bra översättningen då är spelar mindre roll.

Testet av språkkvalitet visade som väntat också på en tydlig skillnad mellan en auktoriserad översatt text och en text översatt med Google Translate.

Testet av språkkvalitet när den svenska texten först översatts till engelska av en auktoriserad översättare och därefter översatts automatiskt av Google Translate till finska respektive arabiska visade inte på någon tydlig förbättring av kvaliteten.

Funkas rekommendationer

 1. Funka rekommenderar att inte integrera automatiska maskinöversättningsverktyg på webbplatser. Det är en helt annan sak när besökaren själv väljer att använda översättningstjänster genom att ”klippa och klistra” in texter i ett annat gränssnitt. Då är användaren i hög grad medveten om att en översättning sker och att fel kan uppstå.

  Därför kan det vara en god idé att länka till Google Translate på en sida ”Om webbplatsen” eller liknande. På det sättet uppmärksammas besökarna om möjligheten att själv göra en enkel översättning om behovet finns. Viktigt är att länken öppnar nytt fönster. Detta för att användarna ska förstå att verktyget inte tillhör grundwebbplatsen.
 2. Funka rekommenderar att steg ett i översättningsarbetet är att förbättra de svenska originaltexterna. Oavsett kvalitet på översättning så blir en obegriplig svensk text aldrig begriplig i översättning.

  Våra tidigare undersökningar av begriplighet visar att många olika målgrupper har stor nytta av enkla och begripliga texter, ofta i kombination med ljud, bilder och film. Delar av de målgrupper som har behov av en översättning skulle förstå en mindre byråkratisk svensk text med illustrationer och förklaringar. Att förbättra grundtexterna enligt vårt koncept för begriplig samhällsinformation är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till fler.
 3. Funka rekommenderar att inte översätta viktig samhällsinformation via Google Translate. Risken för fel och misstag är allt för stor.
 4. Funka kan inte rekommendera att utgå från en bra engelsk översättning och att användarna därifrån översätter med hjälp av Google Translate till valfritt språk.

Ladda ner hela slutrapporten i sin helhet

Slutrapporten om automatiska översättningar på nätet, i pdf-format (1,82 Mb), öppnas i nytt fönster