Alla kan texta!

Funka är stolta underleverantörer till Hörselskadades Riksförbunds innovativa projekt kring autotextning, med finansiering av Allmänna Arvsfonden. Projektet vänder sig till alla som är nyfikna på textning, tycker att textning är svårt eller vill lära sig mer om textning.

Tanken bakom Alla kan texta! föddes när Alf Lindberg, grand old man inom hörselområdet, och Susanna Laurin, teknikoptimist och Forskningschef på Funka, diskuterade varför just textning är så eftersatt - trots lagens krav. Diskussionen resulterade i en informationsinsats och en presentation på Funkas Tillgänglighetsdagar. Därefter fördes tankarna vidare till ett projekt.

Allt för många lever i villfarelsen att textning är dyrt och svårt – samtidigt som stora grupper behöver textning och ännu fler har stor nytta av text. Eftersom mycket av problemen bygger på missförstånd och okunskap borde det vara förhållandevis lätt att göra något åt. Sagt och gjort.

Många användargrupper har nytta av textning

Det är inte enbart Sveriges 1,5 miljoner hörselskadade som använder textning. Även personer med olika typer av språkliga eller kognitiva nedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och personer som vill ta till sig innehållet i en video när de sitter på bussen använder text.

Projektet som pågår i två år har som mål att:

 • öka förståelsen för behovet av textning
 • få textning av digitala möten att bli lika naturligt som att dela skärm eller ha chatten igång
 • höja kvaliteten på svensk autotextning genom att många slår på autotextning
 • lära ut hur autotextning kan användas som grund för manuell, högkvalitativ textning
Projektet är interaktivt på det sättet att vi bjuder in organisationer att delta, säger Susanna Laurin på Funka. Ju fler som använder autotextning, desto bättre blir resultatet.

Funkas uppdrag i projektet handlar om att kartlägga nuläget och mäta utvecklingen över tid: hur väl fungerar svensk autotextning idag och vilken förändring kan vi se efter att en grupp organisationer har bidragit till att mängder av data samlats in?

Presentation av projektets delresultat

Den 8 december 2023 höll vi ett webinarium för deltagande organisationer, testpersoner och andra intresserade där vi presenterade de övergripande resultaten från projektets första fyra etapper och beskrev vad som händer i den sista delen av projektet. Webbinariet är textat och spelades in så att du kan se det i efterhand om du missade det.

Inspelning av webbinarium 8 december 2023, öppnas i nytt fönster


Finansiering: Allmänna Arvsfonden
Period: Maj 2022 - April 2024
Konsortium: Hörselskadades Riksförbund (projektägare), Alf Lindberg och Funka
Budget: 4 156 741 SEK

Projektuppdatering

 • Nu drar vi äntligen igång den gemensamma aktiviteten kring textning!

  För dig som anmält din organisation som aktivt deltagande i projektet ”Alla kan texta”, eller som är intresserad av att veta mer innan du anmäler dig, erbjuder vi två informationstillfällen online där vi går igenom upplägget och svarar på frågor. Deltagande är helt kostnadsfritt - projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.
 • Webbinarium om projektet Alla kan texta!

  Välkommen på webbinarium fredag 11 november kl 13.00-14.30. Både nuvarande och kommande lagstiftning ställer krav på textning av video, men många tror eller tycker att det är svårt och dyrt. Vi vill visa att autotextning kan vara en del av lösningen – under förutsättning att den är tillräckligt bra.
 • Textar du dina filmer?

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på textning av video, men många tycker det är både svårt och dyrt. Vi tror att autotextning kan vara en del av lösningen – om vi gemensamt ser till att den blir tillräckligt bra. Vill du hjälpa till?