Enklare vardag för föräldrar

I innovationsprojektet Funka för föräldrar, som finansieras av Post- och telestyrelsen, utvecklar Funka en tillgänglig digital plattform för informations- och kommunikationsarbete för skolor som underlättar vardagen för föräldrar. För att säkerställa att projektet är väl förankrat med användarnas behov krav genomför vi nu intervjuer. Vi märker redan ett stort intresse för slutprodukten!

Vi har en tydlig bild av hur den här plattformen ska kunna hjälpa föräldrar, säger Johan Kling, utvecklingsansvarig på Funka. Just nu stämmer vi av detta med förväntningarna hos användarna så vi kan utveckla en plattform som verkligen gör skillnad i vardagen.

Just nu är vi involverade i flera olika utvecklings- och innovationsprojekt inom skolans värld, där det finns stor potential att utnyttja möjligheterna med digitalisering, både inom undervisning och administration. Problemet är att många produkter på marknaden inte är tillgängliga för alla, vilket utestänger både elever och föräldrar med funktionsnedsättningar. I projektet Funka för Föräldrar är målet att alla föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna kommunicera med sina barns skolor kring bland annat scheman, frånvarorapportering samt bokning av utvecklingssamtal. Genom högt ställda krav på tillgänglighet kommer föräldrar med och utan funktionsnedsättning att kunna använda sig av plattformen.

Nästa steg

I den första fasen samlar vi in behov och krav som ska ställas på tjänsten för att i slutändan kunna utveckla en produkt som kunden och användarna är nöjda med. Sedan kommer en fas där vi utvecklar en testmiljö för att kunna genomföra användartester. Vi öppnar också en dialog med potentiella kunder för att på bästa sätt kunna kommersialisera projektets resultat. Genom hela projektet arbetar vi tätt tillsammans med en referensgrupp av potentiella kunder och användare för att säkerställa att plattformen ska uppnå de krav som efterfrågas.

Funka för föräldrar

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)