Funka för Föräldrar

Med en smidig och lättbegriplig digital kommunikationsplattform vill Funka göra livspusslet enklare för föräldrar med och utan funktionsnedsättning. Med finansiering från Post- och telestyrelsens innovationstävling Förenkla för föräldrar kan tjänsten nu bli verklighet.

Digitaliseringen erbjuder i kombination med IT-hjälpmedel fantastiska möjligheter för föräldrar som har någon typ av funktionsnedsättning att ta del av sina barns skolgång och hålla sig uppdaterad om vad som händer i skolan. Men trots framgångar och nya möjligheter, visar granskningar att många skolors webblösningar inte klarar av kraven på tillgänglighet och föräldrar med funktionsnedsättning riskerar därmed att utestängas från den digitala skolmiljön.

De flesta som har barn i skolåldern har nog svurit över alla olika gränssnitt man drabbas av när man försöker meddela frånvaro eller läsa scheman, säger Funkas utvecklingsansvarige Johan Kling som är initiativtagare till projektet. Det handlar inte bara om tillgänglighetsproblem utan generellt dåliga system.

Funkas tanke är att utveckla en digital plattform, Funka för Föräldrar, för informations- och kommunikationsarbete för skolor som underlättar vardagen för föräldrar, oavsett vilken förmåga de har. Plattformen kommer att ha ett antal olika inbyggda funktioner, bland annat tillgång till skolans schema och läsårskalender, frånvarorapportering, klasslistor, matsedlar, möjlighet för föräldrar att ta del av läxor, ändra tider för upphämtning/avhämtning, se betyg och resultat, boka samtal med lärare och skolsyster, och hitta fritidsaktiviteter samt ett forum för diskussioner.

Vår kommunikations- och informations plattform kommer att stödja föräldrar med funktionsnedsättning att ta del av och kommunicera i första hand med skolan men vi ser möjligheter att den också skulle kunna användas av verksamheter som driver fritidsaktiviteter samt andra offentliga organisationer där föräldrar behöver kommunicera angående sina barn.

Genom att testa produkten med riktiga användare, med och utan hjälpmedel, efter design för alla-principer och att utgå från de internationella riktlinjerna WCAG 2.0 kommer vi att kunna säkerställa att plattformen fyller de högsta kraven på tillgänglighet. En kommunikationsplattform som är utvecklad enligt dessa principer blir också enklare att använda för alla.

 

Finansiering: Post- och telestyrelsens innovationstävling Förenkla för föräldrar
Tidsperiod: September 2015 - Maj 2017
Budget: 1,7 MSEK

Post- och telestyrelsens innovationstävling, öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering

  • Enklare vardag för föräldrar

    Att göra vardagen enklare för föräldrar i deras kontakter med skolan är målet för Funkas innovationsprojekt Funka för Föräldrar. I den första fasen genomför vi kravfångst och intervjuer, innan vi utvecklar testmiljön för den färdiga plattformen.
  • Funka för Föräldrar

    Funka har utvecklat en prototyp för en tillgänglig kommunikationsplattform mellan föräldrar och skola. Projektet som nu är avslutat finansierades av Post- och Telestyrelsens innovationstävling.

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)