Funka för Föräldrar

Med finansiering från Post- och Telestyrelsens innovationstävling har Funka utvecklat en prototyp för en kommunikationsplattform som gör det lättare för föräldrar med och utan funktionsnedsättning att ta del av sina barns skolgång.

Jag upplever själv regelbundet hur irriterande dåliga dagens skolsystem är, säger Johan Kling, Konsult- och kvalitetschef på Funka som lett projektet.

Den ökade digitaliseringen inom skolan har gjort det enklare för föräldrar att ta del av information som rör barnens skolgång. Samtidigt innebär utbredningen av olika webblösningar och kommunikationsplattformar att det ställs nya krav på både föräldrar och barn.

Digitala lösningar kan innebära stora fördelar, men tyvärr har dagens lösningar ofta väsentliga brister när det gäller tillgänglighet. Krångliga gränssnitt gör att det blir svårt att utföra vardagliga uppgifter som att läsa scheman eller rapportera frånvaro. Detta gör att föräldrar med funktionsnedsättning riskerar att utestängas från den digitala skolmiljön.

Enklare att hitta rätt information

I projektet Funka för Föräldrar har Funka tagit fram en prototyp för en digital kommunikationsplattform för skolor med ett gränssnitt som förenklar kontakten med skolan. Detta underlättar vardagen för alla föräldrar, oavsett förmåga.

För att säkerställa en hög nivå av tillgänglighet har vi låtit användare med varierande förmågor testa skisser, koncept och prototypen. Projektet har fokuserat på ett antal standardfunktioner för liknande plattformar som exempelvis klasslista och matsedlar, frånvarorapportering och bokning av samtal med lärare och skolsyster. Ett mål med prototypen har varit att det ska gå lätt och smidigt att både hitta till och använda sig av funktionerna. Genom att testa och ändra successivt har vi kunnat se till att till exempel navigationen förbättrats, vilket har haft stor betydelse för användarupplevelsen.

När vi förenklade menyn och la till snabbval var det många fler av testanvändarna som tyckte att plattformen var lätt att använda, fortsätter Johan Kling. Den ökade tydligheten gjorde stor skillnad och många testanvändare önskade att deras skolor skulle införa liknande lösningar.

Stort behov av tillgängliga lösningar i skolmiljön

Under projektets gång har vi presenterat prototypen för olika grundskolor, bland annat i samband med användartester. Responsen har varit mycket positiv och vi har märkt att det både finns ett stort behov av och ett intresse för tillgängliga plattformar för kommunikation mellan skola och föräldrar. För föräldrar med funktionsnedsättning betyder en tillgänglig plattform att man på samma villkor som andra kan ta del av sina barns undervisning utan att behöva be om hjälp eller använda speciallösningar. Dessutom finns det ett intresse från skolans sida att underlätta för alla föräldrar att engagera sig i elevernas skolgång.

Vi därför kommer att fortsätta samarbeta med skolor kring de här frågorna för att kunna sprida de insikter och erfarenheter vi fått genom projektet.

Projektsidan - Funka för föräldrar