Funka utvärderar digitala lärplattformar

Funka har utvärderat tre av de mest använda lärplattformarna i norsk undervisning; It’s learning, Fronter och PedIT. Resultaten är nedslående, där stora grupper får så omfattande problem att de med största sannolikhet ger upp att använda funktionerna.

Undersökningen av lärplattformar gjordes i samarbete med den norska motsvarigheten till Synskadades Riksförbund, Blindeforbundet, med projektmedel från Utdanningsdirektoratet, en myndighet med ansvar för grund- och gymnasieskolan i Norge. Uppdraget var att värdera om lärplattformar diskriminerar elever i undervisningssituationen på grund av bristande tillgänglighet. Utvärderingen gjordes genom en expertgranskning, brukarintervjuer och användartester. Vi kontrollerade också med skärmläsare för användare med allvarliga synnedsättningar samt enskilda användare med hjälpmedel. Urvalet av användare omfattade både barn och föräldrar 

Väsentliga problem

Alla tre plattformarna uppvisar ett stort antal problem, och vi hittade både tekniska fel och pedagogiska problem.

De tekniska är särskilt viktiga för användare som använder hjälpmedel, men också för användare som navigerar med tangentbordet. Här såg vi att vissa funktioner var helt omöjliga att använda för dem som inte kan använda en datormus.

Pedagogik handlar i detta sammanhang om användarupplevelsen och många aspekter i denna kategori är relevanta för alla användare. Det handlar om översiktlighet, navigation, logik och konsekvent utseende. Även om det sällan förekommer absoluta hinder inom detta område kommer det vid många tillfällen att uppfattas som hinder av användarna. Speciellt när antalet problem är mycket stort, som vi ser i flera fall i undersökningen.

Tillgänglighet versus individuell anpassning

Konsekvensen av bristerna inom tillgänglighet är ett ökat behov av individuella anpassningar. När eleven inte har möjlighet att leverera uppgifter genom den tilltänkta kanalen används det tid och resurser för att hitta en alternativ kanal. Detta sker ofta elev för elev och är betydligt mer kostnadskrävande än att göra det digitala gränssnittet tillgängligt.

Näraliggande uppdrag

Funka har gjort liknande undersökningar, med motsvarande dåliga resultat. Totalt har vi under de senaste åren utvärderat 12 olika lärplattformar, och alla har varit långt ifrån att uppfylla kraven i WCAG 2.0.

Som en konsekvens av bristen på tillgänglighet i kommersiella lärplattformar, har Funka på uppdrag av Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM, utvecklat en lärplattform som uppfyller kraven.  

I oktober 2014 fick vi också finansiering för att se hur tillgängliga gränssnitt kan användas som en del i undervisningsmiljön i grundskolan genom projektet Digital skola för alla.

 

Finansiering: Det norska Utdanningsdirektoratet
Konsortium: Det norska Blindeforbundet, Funka
Tidperiod: 2011