Innovativt och tillgängligt boende

Nu är projektet TTT klart. Funka har tillsammans med Gisselberg Arkitekter tagit fram ett koncept för en ny typ av gemensamhetsboende i ett projekt finansierat av Boverket.

I projektet har vi intervjuat studenter och unga med och utan funktionsnedsättning om deras drömboende, genomfört enkätundersökningar och fördjupat dialogen under arbetsmöten med målgrupperna.

Det har varit väldigt givande att jobba med unga och deras boendefrågor samt att ha med tillgänglighetsperspektivet så att boendet kan fungera för så många som möjligt, säger Tommy Hagström som ansvarar för projektet från Funkas sida.

Resultatet av projektet är ett koncept som bygger på ett hem för ungdomar som stimulerar till sociala möten utan att ta bort behovet av privata utrymmen. Lösningen kallar vi gemensamt-halvprivat-privat. Tanken är ett gemensamhetsboende i loftgångshus där en kombination av privat, halvprivat och gemensamt område bildar en balanserad helhet.

Det är viktigt att dimensionera boendet så att en hög grad av tillgänglighet och flexibilitet kan uppnås. I förslaget har vi plats för rullstol för delvis utomhusbruk med en vändcirkeldiameter på 1,50 meter i alla utrymmen. En annan viktig aspekt är ljudmiljön, där vi arbetat med ett koncept för buller-tystare-tyst. Lösningen är att jobba med en logisk trestegsdämpning i olika zoner och ljudabsorberande material.

För att nå fram till en boendekostnad som är attraktiv för målgruppen har vi anpassat byggnaden till industriellt byggande och byggmodulsystem. Målet är att TTT kan ge ett kostnadseffektivt boende utan att göra avkall på kvalitet vad gäller gestaltning, boendestandard och tillgänglighet.

Om projektet TTT
I en satsning för att främja byggande av bostäder för unga fördelar Boverket totalt att 20 miljoner kronor vid fyra olika beslutstillfällen. Funka och Gisselberg Arkitekter tilldelades 600 000 kronor för sitt samarbetsprojekt.

 

Finansiering: Boverket
Konsortium: Gisselberg Arkitekter AB och Funka
Tidsperiod: 2014/2015

Rapport - Innovativt byggande av bostäder för unga, pdf (671 kb), öppnas i nytt fönster

Projekt får bidrag för innovativt byggande för unga, öppnas i nytt fönster

Gisselberg Arkitekters webbplats, öppnas i nytt fönster