Undersökning om hur information ska nå fler

Tillgänglig information handlar om att alla, oavsett förmåga, ska kunna ta till sig information och genomföra tjänster. Skälen till att personer har svårt att förstå samhällsinformation är många. De senaste åren har information till nyanlända hamnat allt mer i fokus och Funka genomför därför en undersökning om nuläget.

För 10 år sedan genomförde vi en undersökning om hur lättläst fungerar på webben. Skälet till det var dels att vi såg så kallat lättlästa texter som var av undermålig kvalitet, dels att en svensk myndighet valde just förekomsten av formatet lättläst som mätpunkt för tillgänglighet, vilket naturligtvis var helt tossigt. Det ledde bland annat till att vissa informatörer trodde att lättläst var svaret på allt till alla.

Många användare och flera funktionshinderorganisationer som vi arbetar nära var ibland skeptiska, ibland upprörda. De uppgav att den lättlästa informationen ofta var utdaterad och felaktig, att den var så nedkortad att den inte hjälpte läsarna och att väldigt få faktiskt hittade till den.

Att erbjuda personer som har svårt att förstå skriven information ytterligare en text verkar ju tämligen fantasilöst, så vi bestämde oss för att undersöka om det verkligen var så dåligt som påstods, säger Susanna Laurin, vd på Funka.

Undersökningen visade tydligt att lättläst just på webbplatser i de flesta fall fungerar dåligt för de målgrupper som behöver ett alternativ till välskriven text enligt Klarspråksmodellen. Väldigt få organisationer hade dessutom kontakt med målgrupperna för att kontrollera om texterna fyllde sin funktion.

Kartläggning och användartester

Det resultatet ledde i sin tur till att vi tillsammans med flera funktionshinderorganisationer genomförde ett antal spännande forskningsprojekt för att bättre förstå vad som hjälper personer som av olika anledning har svårt att förstå skriven text.

Konklusionen av de projekten är att välskriven text bör kompletteras med ljud, bild, film och illustrationer för att nå så många som möjligt, säger Karin Forsell, språkexpert på Funka. Ett par fortsättningsprojekt pågår än idag tillsammans med bland andra Dyslexiförbundet.

Men nu ser målgruppen för begripligt innehåll annorlunda ut. Med en större andel personer som har annat modersmål än svenska är det ännu viktigare att förstå hur offentlig sektor bäst ska informera för att nå så många som möjligt.

Vi har därför bestämt oss för att göra en uppföljning av den ursprungliga undersökningen och att denna gång ta med perspektivet med information till nyanlända.

Det här är bara början, vi vet att området är eftersatt så vi arbetar parallellt med flera olika projekt för att ta fram handfasta råd och stöd till våra kunder. Det gäller generell begriplighet, men även modeller för information med speciellt fokus på personer med annat modersmål än svenska. Våra rekommendationer bygger alltid på tester i verkligheten, så först behöver vi ta reda på hur det ser ut.

Om du arbetar inom offentlig sektor och har missat vår enkät får du väldigt gärna fylla i den!

Vi kommer att presentera resultatet av undersökningen på Funkawebben och vi hoppas att du som medverkar också vill delta i dialogmöten och workshops med oss under våren.

Funkas undersökning om begriplig information på webben