Begriplig Samhällsinformation

Funka har på uppdrag av Afasiförbundet, Dyslexiförbundet FMLS, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB, Riksförbundet Attention och Sveriges Dövas Riksförbund undersökt hur olika målgrupper föredrar att ta till sig information. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Bakgrunden till projektet Begriplig samhällsinformation har varit Funkas egen undersökning av hur Lättläst funkar på webben. När vi upptäckte hur stor del av den informationen vi testade som ingen (!) i våra testgrupper förstod, insåg vi att vi måste undersöka det här området mycket mer för att ge våra kunder ett bra stöd.

Det är lätt att peka på information som är svår och krånglig. Men i det här projektet ville vi vara mer konstruktiva. Vi försökte ta reda på vad som fungerar bra, hur produktion av material kan gå till och vad det kostar.

Den kunskapen kan vi nu använda till att ställa konstruktiva krav på samhällsinformation. Våra modeller och metoder för att skapa mer begriplig information gynnar alla. Användare med särskilda behov kan ha stora svårigheter att hantera information, men egentligen berör det här alla. Enklare och mer lättbegriplig information har alla nytta av. 

 

Finansiering: Allmänna Arvsfonden
Tidsperiod: 2008 - 2009

Slutrapport projekt Begriplig Samhällsinformation, pdf-fil, öppnas i nytt fönster

Begriplig Samhällsinformation, öppnas i nytt fönster

Funkas undersökning om Lättläst