Hur fungerar lättlästa texter på webben?

Funka genomförde 2006 en undersökning för att ta reda mer på hur lättläst fungerar på webben.

Resultatet som sammanställts i en rapport pekar på att det finns en del problem men också på att det krävs fortsatta undersökningar.

 

Finansiering: Funka
Tidsperiod: 2006

Funkas rapport om lättläst på webben, pdf-fil, 234kb, öppnas i nytt fönster

Bilaga 1 Enkät till 106 webbplatser, pdf-fil, 11kb, öppnas i nytt fönster

Bilaga 2 Texter som användes i test av läsförståelse, pdf-fil, 47kb, öppnas i nytt fönster