Funka leder ett stort EU-projekt om digital innovation

Funka har nyligen vunnit ett viktigt europeiskt projekt kallat WE4AHA, vilket står för “Widening the support for large scale uptake of Digital Innovation for Active and Healthy Ageing”. Vi kommer att leda ett tvärvetenskapligt konsortium för att stödja digital innovation i det europeiska innovationspartnerskapet om aktiv och hälsosam åldrande.

Efter tre framgångsrika år som ledare av partnerskapet är det väldigt spännande att få chansen att fortsätta erbjuda stöd inom det här strategiska området, säger José Angel Martinez Usero, som leder projektet och Funkas team.

Funka och WE4AHA-konsortiet kommer att underlätta för alla olika aktörer som valt att engagera sig i utmaningarna i ett åldrande samhälle. Det handlar om allt från företag, investerare, forskare och industriaktörer till europeiska myndigheter, regeringar och hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Projektet ska förbättra innovation och mobilisera investeringar

Samtidigt som den demografiska förändringen utgör en samhällsutmaning för Europa, erbjuder den också nya möjligheter till innovation och ekonomisk tillväxt, särskilt inom IT och digital ekonomi. Digital innovation har potential att bidra till att göra äldre oberoende och aktiva, samtidigt som effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemen kan öka. Innovativa digitala hälsolösningar kan uppmuntra en hälsosammare livsstil och ge medborgarna möjlighet att hantera sin egen hälsa och samtidigt uppfylla förväntningarna hos patienter och vårdgivare.

Målet är att leda och förändra

För att samordna och stödja deltagande intressenter kommer WE4AHA-projektet att ge stöd till den fortsatta utvecklingen för att driva den politiska visionen om digital innovation och konsolidering av det Europeiska innovationspartnerskapet kallat EIPonAHA. WE4AHA kommer att koppla ihop upp aktörer, utvärdera innovativa insatser, främja engagemang och samarbete, stödja utvecklingen och identifiera politiska prioriteringar. Därigenom skapar vi förutsättningar för en ökad potential för innovation i det som inom EU ofta kallas ”Silverekonomin”.

WE4AHA finansieras inom ramen för EU:s H2020-program som tillhandahåller samordnings- och stödåtgärder för utveckling och genomförande av tre EU-ledda initiativ: Innovation to Market, Blueprint for Digital Transformation of Health and Care for the Ageing Society och European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIPonAHA.

Finansiering: Horizon 2020
Konsortium: Funka (projektledare), European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Empirica, Campania Region, European Health Telematics Association, Open Evidence, AGE Platform Europe, TICBioMed, ECHAlliance.
Period: September 2017 - December 2020
Budget: 2 miljoner Euro

EIP på AHA-portalen (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Blueprint: Digital omvandling av hälsa och vård för åldrande samhället (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Projektuppdatering

  • Europeisk konferens om digitalisering och innovation inom äldrevård

    Funka har fått EU-kommissionens uppdrag att ge stöd till ett stort Europeiskt evenemang i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) och det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosam åldrande (EIP on AHA) ska i år för första gången genomföra sina årliga konferenser vid ett och samma tillfälle.
  • Innovativa digitala lösningar nyckelkomponent för aktivt och hälsosamt åldrande

    Som koordinator för projektet WE4AHA deltog Funka nyligen i och stöttade EU-kommissionen vid en konferens i Bryssel för det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande. Årets konferens fokuserade på hur man säkerställer en storskalig utveckling av innovativa digitala lösningar som en viktig del av omvandling av hälso- och vårdsektorn.
  • Funka leder stort innovationsprojekt

    7-8 september var det kick-off för det stora innovationsprojekt kring äldrefrågor som Funka leder inom ramen för EUs forskningsprogram kring aktivt och hälsosamt åldrande.