Funka leder stort innovationsprojekt

Våra nära samarbetspartners från många olika länder samlades i det vackra Stockholm i början av september för att planera och diskutera hur vi gemensamt ska ge stöd till det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande.

Det är alltid spännande när nya projekt drar igång och vi ser fram emot att leda arbetet under ytterligare en treårsperiod, säger Susanna Laurin, vd på Funka.

Projektet WE4AHA, som Funka leder, erbjuder stöd till alla som arbetar för att ta fram lösningar kring digitalisering till stöd för en åldrande befolkning. Företag, investerare, forskare, europeiska myndigheter, regeringar och hälso- och sjukvårdsorganisationer har en möjlighet att samverka kring den portal och de arbetsgrupper som partnerskapet EIPonAHA erbjuder.

Funka leder ett stort EU-projekt om digital innovation