Handbok för kommunala funktionshinderråd i Norge

Funka har fått finansiering för att utveckla en webbaserad handbok för att ta vara på lokal expertis vad gäller kommunal planering och tillgänglighet. Kommunala funktionshinderråd är lika viktiga i vårt grannland som här hemma. Att involvera användare är alltid en nyckelfaktor för att lyckas, även med planering.

När slutanvändare får vara med och ställa krav och experter får mer praktisk kunskap kan vi tala om delad makt mellan experter och de individer som verkligen berörs, säger Funkas vd Susanna Laurin. För oss är det en fråga om demokrati.

Medlemmar i funktionshinderorganisationer är naturligtvis experter på sina egna behov, men att vara expert på tillgänglighet ur användarens perspektiv är inte alltid samma sak som att kunna ställa detaljerade krav för alla användargrupper, leda diskussioner med upphandlare eller förstå hur regler och lagstiftning ska tolkas i vardagen för ett län eller kommun.

Speciellt på mindre orter kan brukarorganisationerna ha problem att hitta tillräckligt många lokala företrädare som har möjlighet att läsa in sig på det ganska omfattande regelverk som du behöver kunskap om för att utarbeta rekommendationer om tillgänglighet. Det är helt enkelt svårt att vara expert på allt - samtidigt.

Kommuner och regioner har liknande problem. Tjänstemän som är experter på planering kan naturligtvis grunderna i lagstiftningen för tillgänglighet. Men de saknar ofta erfarenhet och detaljerad kunskap om vilka lösningar som krävs för att inte bara följa lagen utan verkligen fungera för personer med varierande funktionsförmågor i vardagen.

Det här vill vi ändra på

För att öka den lokala kunskapen om tillgänglighet på bred front kommer Funka att utveckla en webbaserad handbok för två målgrupper: kommunala tjänstemän som arbetar med planering i allmänhet och de tjänstemän och lekmän, som finns representerade i kommunala funktionshinderråd.

Vår förhoppning är att medlemmar i brukarorganisationer genom att lära sig mer om de regler, standarder och krav som gäller, kommer att kunna ge bättre råd, ta initiativ till och delta mer aktivt i debatter och därmed bidra till ett ökat fokus på tillgänglighet när kommunen planerar. Samtidigt tror vi att kommunala tjänstemän som lär sig mer om tillgänglighet på en rent mänsklig nivå, utöver regler och riktlinjer, kommer att bidra med nya idéer och mer hållbara lösningar. Tillsammans bör de två grupperna kunna verka på ett konstruktivt sätt för att öka nivån av tillgänglighet i samhället.

För ett antal år sedan genomförde vi en serie utbildningar för medlemmmar i funktionshinderrörelsen tillsammans med Handikappförbunden i södra Sverige. Det projektet hade fokus på IT-tilgänglighet och bedrevs som en serie fysiska utbildningstillfällen.

 

Finansiering: Norges Kommunal- och moderniseringsdepartement
Konsortium: Funka
Period: 2016
Budget: 100 000 NOK