Framsteg för innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande

Aktivt och hälsosamt åldrande är kärnan i EU: s strategi för att möta den demografiska utvecklingen. Flera initiativ har på senare år lanserats för att mobilisera kompetens, resurser och kunskap kring detta tema. IT är en viktig faktor.

Det europeiska partnerskapet för innovation, EIP on AHA, är en av de ledande åtgärderna som stöds av EU inom området aktivt och hälsosamt åldrande. Funka har framgångsrikt fungerat som projektledare och gett stöd i genomförandet av partnerskapets målsättningar. Arbetet har bedrivits tillsammans med EU-kommissionen och ett brett spektrum av intressenter.

Funka har samordnat partnerskapet som arbetar inom ramen för EIP on AHA genom att säkra grunden för fortsatt utveckling och förstärkning av ett komplext ekosystem som behandlar prioritering inom forskning- och innovation, politiska visioner, standardiseringsfrågor, regler för offentlig upphandling och möjligheter, engagemang och gränsöverskridande befruktningsmetoder.

För ERRIN:s del har PROEIPAHA varit en inkörsport till aktivt och hälsosamt åldrande, , säger Anett Ruszanov från ERRIN, en medlemsorganisation för Europeiska regioner. PROEIPAHA har både lärt och mycket och gett mycket värdefulla kontakter, stärkt våra relationer med Funka liksom andra partners i konsortiet tillsammans med relevanta enheter inom EU-kommissionen. Projektet i sig har också lett till en imponerande förbättring av det stöd våra medlemmar får i partnerskapet.

Funka har formgivit och säkerställt tillgänglighet på den webbportal som fungerar som plattform för alla aktiviteter som handlar om digital innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande i Europa.

Mer än 2.500 organisationer har varit involverade i projektet, däribland branschaktörer, investerare, leverantörer inom vård och hälsa, den akademiska världen, nationella och regionala myndigheter samt nationella regeringar. Nästan 900 projekt har delats via portalen EIP on AHA. Omkring 100 innovativa lösningar har visat sig vara skalbara på regional nivå. Dessa imponerande siffror visar på det stora engagemanget för EU:s initiativ.

Portalen EIP on AHA som har utvecklats av PROEIPAHA-konsortiet har varit en viktig del av den övergripande strategin för att stödja den framtida hållbarheten i partnerskapet, enligt Bruno Alves, politisk tjänsteman vid EU-kommissionen. Projektet har utvecklat en uppsättning verktyg som ger stöd till utvecklingen av ett mer effektivt kunskapsutbyte. En digital mötesplats där parterna kan få tillgång till den mest relevanta informationen om innovation för aktivt och hälsosamt åldrande i ett format som är begripligt, hanterbart och tillgängligt. Vi har fått mycket god återkoppling av entusiastiska partners som använder portalen.

Statusen för utvecklingen av innovationspartnerskapet och de resultat som uppnåtts under de senaste två åren presenterades vid ett toppmöte i Bryssel den 6-7 december 2016, där 74 europeiska regioner valdes ut som referenser för deras engagemang, genomförda förbättringar och möjlighet till storskalighet vad gäller digital innovation.

Det stöd som Funka och projektet har gett oss har varit av stor betydelse när det gäller att dela med oss av våra rutiner på europeisk nivå och öka vår förmåga att nätverka och skapa nya allianser med andra regioner, säger Antonella Fait, representant för regionen Lombardiet i Italien.

Med PROEIPAHA har Funka fått möjlighet att arbeta med ett brett nätverk av aktörer inom aktivt och hälsosamt åldrande, vad gäller allt från logistiktjänster, strategisk rådgivning, utveckling av IT-verktyg för effektiv kunskapshantering till lansering av kommunikations- och informationskampanjer.

Det har varit en mycket lärorik tid, men det viktigaste resultatet för Funka har varit den positiva erfarenhet av att arbeta så nära tillsammans med den här kombinationen av kreativa aktörer inom offentlig, privat och politisk sektor , säger Jose Usero, Funkas projektkoordinator för PROEIPAHA.

Portalen för EIP on AHA (engelsk text), öppnas i nytt fönster

European Summit (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Funka leder Europeiskt nätverk om aktivt åldrande