Funka leder Europeiskt nätverk om aktivt åldrande

EU-kommissionen har gett Funka i uppdrag att leda och koordinera arbetet med att stötta EU:s innovationspartnerskap EIPAHA under 2015 och 2016. Projektet finansieras av inom EUs ramprogram för forskning, Horisont 2020.

Det känns väldigt spännande att få fungera som kompetenscenter och nav i det här viktiga arbetet, kommenterar Funkas vd Susanna Laurin. Vi har lång erfarenhet av att leda nätverk för kommuner och regioner i Skandinavien och vi har under senare år även haft motsvarande uppdrag för aktionsgruppen D4 inom EIPAHA.

Projektet som Funka kommer att leda har en budget på 20 miljoner kronor och konsortiet består av 14 nyckelaktörer från olika medlemsstater: AENOR, Central Denmark Region, EHMA, ERRIN, Inovamais, Nordic Healthcare Group, Open Evidence, Outsight, PAU Education, RESAH, Swedish ICT, Tecnalia och VTT.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra partners för att leverera högkvalitativ support till EIPAHA och bidra till det här strategiska initativets framgångar, säger José Angel Martinéz Usero, Funkas ansvarige för internationalla projekt. Vi samarbetar med Europas främsta inom området, så det kommer att bli ett givande kunskapsutbyte.

Det Europeiska partnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande, EIPAHA, binder samman organisationer, forskningsinstitut och bolag inom området. Alla dessa är delar av en innovationsprocess, från forskning till praktisk användande, tillsammans med aktörer inom standardisering och regelverk. Partnerskapet ger medlemmarna ett forum för samarbete och kunskapsutbyte kring hur mycket äldre människor bidrar till samhället. Dessutom ger det möjlighet att identifiera och lösa potentiella problem och att mobilisera lösningar.

Projektet som Funka leder kallas PROEIPAHA och handlar om att ge stöd och service för att partnerskapet ska uppnå sina mål. Bland annat ska projektet förbättra samverkan inom partnerskapet och öka dess externa inflytande.

EIPAHA, European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (på engelska, öppnas i nytt fönster)

 

Finansiering: EU:s ramprogram Horisont 2020
Konsortium:
 Funka har tilldelats uppdraget som koordinator och samarbetar med 14 nyckelaktörer från olika medlemsstater: AENOR, Central Denmark Region, EHMA, ERRIN, Inovamais, Nordic Healthcare Group, Open Evidence, Outsight, PAU Education, RESAH, Swedish ICT, Tecnalia och VTT.
Tidsperiod: 2015-2016
Budget: 20 miljoner kronor

Projektrapportering