Tillgänglig språkinlärning för nyanlända

För att ta sig in på arbetsmarknaden är det viktigt för personer med annat modersmål att lära sig svenska. Har man dessutom en funktionsnedsättning blir sättet inlärningen sker på ännu viktigare.

Lingio har vunnit Post- och Telestyrelsens Innovationstävling med en språkinlärningsapp som fokuserar på yrkesterminologi. Funka ger stöd i projektet och säkerställer att appen uppfyller krav på tillgänglighet genom rådgivning och användartester.

Gruppen invandrare med funktionsnedsättning har svårigheter att komma i arbete. Därför kommer Lingio med Funkas hjälp testa och utveckla befintliga språkverktyg och yrkeskurser tillgängliga för just den målgruppen.

Vi kommer specifikt att ta höjd för invandrarkvinnor som till större grad än männen står utanför arbetsmarknaden, säger Yashar Moradbakhti, grundare och vd på Lingio.

Projektet bygger på ett samarbete med Arbetsförmedlingen där Lingio validerat arbetssökandes språkkunskaper. I projektet kommer vi att samarbeta med flera branscher.

Appen stöder stora flyktingspråk som arabiska, farsi, dari, somaliska och tigrinya.

Det här uppdraget passar väl in i vår verksamhet just nu, säger Sara Kjellstrand, projektkoordinator på Funka. Vi har flera pågående skolprojekt och gör dessutom en speciell satsning på tillgänglighet för nyanlända.

Lingio-teamet grundades av tidigare kollegor från Spotify, EA Games, Skype och MTG. Man har samarbete med ett lärarteam bestående av SFI-lärare med fokus på yrkessvenska.

Lingios webbplats (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Post- och telestyrelsens innovationstävling med tema Arbetsmarknad för alla, öppnas i nytt fönster


Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Konsortium: Lingio och Funka
Period: Januari 2018- april 2019
Budget: 2 MSEK