Ett inkluderande verktyg för datainsamling

Många politiska och kommersiella beslut fattas med statistik som underlag. Systematiska brister i undersökningar gör att målgrupper som redan har svårt att få gehör för sina behov och önskemål riskerar att ”försvinna”. Nu ska Funka, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Dyslexiförbundet ta fram ett verktyg som gör att användare inte glöms bort i statistiken.

Ett sånt här verktyg har potential att skapa ökad delaktighet säger Funkas industridoktorand Stefan Johansson. 

Personer med olika funktionsnedsättningar kommer att kunna välja på vilket sätt de vill delta. Under förstudien har vi kartlagt och testat över 20 olika datainsamlingsmetoder. Steg för steg kommer vi att bygga in dessa i det nya verktyget.

Målet är att utveckla ett verktyg för datainsamling och analys som uppfyller mycket höga krav på tillgänglighet, även för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Funka står för konceptutveckling, affärsutveckling, tester och produktion. Professor Jan Gulliksen vid KTH projektleder och säkerställer vetenskaplig metodik. Dyslexiförbundet bidrar med användarperspektiv.

Projektet som nu inleds är steg två efter en förstudie som Funka, KTH och Dyslexiförbundet genomförde under vintern 2014/2015. Vinnova har beslutat att finansiera nästa fas i projektet inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”. Utlysningen innefattar tre områden, där detta projekt ingår i kategorin ”Informationssamhället 3.0”.

 

Finansiering: Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation
Konsortium: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, (projektledare), Dyslexiförbundet och Funka
Tidsperiod: Maj 2015 – December 2016
Budget: 6,4 MSEK, varav Vinnova står för 50 % och resterande medel är egenfinansiering

Utmaningsdriven innovation, öppnas i nytt fönster

Projektrapportering

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)