Användartester pågår i projekt för datainsamling

Det spännande innovationsprojekt om tillgänglig datainsamling som Funka driver tillsammans med Dyslexiförbundet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, är inne i en intensiv fas: att testa med användare.

- Det vi tydligt kan se i användartesterna är att det är viktigt att kunna göra individuella inställningar för att täcka användarnas olika behov, säger Jonas Rosén, projektledare på Funka.

Projektet, som finansieras av Vinnova och har som mål att skapa ett verktyg för att öka delaktigheten vid datainsamling, väcker stort intresse både bland användare och potentiella kunder.

- En stor del av våra medlemmar har problem med att läsa- och skriva, säger Kerstin Ivarson Ahlstrand, tillförordnad kanslichef på Dyslexiförbundet FMLS.

Har man det så blir det jobbigt med traditionella skriftliga enkäter. Många väljer att inte alls svara på dessa, vilket gör att möjligheterna att få in information om denna grupp starkt minskar. Detta verktyg är därför ett mycket lovande initiativ för att öka delaktigheten vid användandet av enkätundersökningar.

Den dialog som har skett med användarna har gjort det möjligt att förfina prototyperna som nu ligger till grund för det utvecklingsarbete som genomförs hos Funka. Vid årsskiftet kommer en första version av datainsamlingsverktyget att finnas tillgänglig för utvärdering.

Ett inkluderande verktyg för datainsamling.

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)