Navigationshjälp för dementa resenärer

Projektet som kallas NavMem finansieras av EU inom ramen för Active and Assistive Living, AAL, har nu slutförts. Målet med projektet har varit att utveckla ett mobilt orienteringshjälpmedel för personer med minnessvårigheter för att ge stöd att navigera på egen hand. Tanken är att personer med demens och deras anhöriga ska känna sig trygga.

Personer som börjar känna sig desorienterade riskerar att bli rädda för att gå ut på egen hand, vilket gör att manga blir isolerade. Inom NavMem-projektet fokuserade konsortiets parter på att utveckla en prototyp för ett mobilt orienteringshjälpmedel som ska reducera rädslan att komma vilse, utan att användaren för den skull känner sig övervakad. Genom att även erbjuda möjlighet till spårbarhet och larmtjänster är idém att även anhöriga ska uppleva ökad trygghet. På sikt kan man även tänka sig att tjänsten kommer itll användning bland professionella vårdgivare.

Funka medverkade i projektets slutfas och bidrog bland annat med spridning av resultat, affärsutveckling och naturligtvis tillgänglighetskrav i gränssnittet.

Funkas Anna Kivilehto tillsammans med Franziska Dolak från projektpartnern Siemens höll i en business modelling workshop i Cambridge, England, där konsortiets parter arbetade fram flera tänkbara scenarios för en lyckad marknadsintroduktion för den färdiga produkten.

 

Finansiering: AAL Joint Programme och olika nationella myndigheter, Vinnova i Sverige.
Konsortium: OFFIS Institute for Information Technology, Siemens AG, Navex, STROKE-Riksförbundet, Lunds universitet, Roessingh Research and Development och Funka.
Tidsperiod: oktober 2012–september 2015
Budget: 2 miljoner EURO

NavMem (på engelska), öppnas i nytt fönster