Nu digitaliserar vi revisionerna!

Funkas revision av tillgänglighet har blivit en de facto-standard för hur granskning av tillgänglighet i digitala gränssnitt ska genomföras. Nu tar vi produkten ytterligare ett steg längre genom att digitalisera hanteringen av vår expertis.

När EUs Webbtillgänglighetsdirektivet får genomslag kommer det uppstå ett ökande behov av granskningar av digitala gränssnitt. I och med att både granskning och återrapportering sker manuellt blir hanteringen av resultaten omständlig och tidskrävande.

I det här Vinnova-finansierade projekt kommer vi att ta fram en nätbaserad plattform där resultatet av granskningen och all relaterad information finns samlad och kan filtreras utifrån kundernas behov.

Målet är att effektivisera gransknings- och åtgärdsprocessen och att ge kunderna en bättre grund för sitt fortsatta arbete med tillgänglighet, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka, som leder projektet.

Effekten för kunderna är att det blir lättare och smidigare att använda sig av extern granskningsexpertis, samt att de får mer kunskap för att kunna arbeta proaktivt för att undvika brister.

Inom projektet kommer vi att ta fram konceptet, utveckla, och testa webbplattformen. Resultatet blir en demoversion av tjänsten som validerats tillsammans med kunder i en första demonstration. Vi kommer även undersöka förutsättningar för att introducera tjänsten i Europa.

 

Finansiering: Vinnova
Period: april 2017 – november 2018
Budget: 2,8 MSEK