Tillgänglighet vid rekrytering

Personlighetstest används ofta i rekryteringsprocesser, men testerna är inte utformade så att personer med funktionsnedsättning kan delta på samma villkor som andra. Nu har rekryteringsdesignföretaget WeCompose gett Funka i uppdrag att bidra till ökad tillgänglighet i deras testverktyg.

Personer med funktionsnedsättning står i hög grad utanför den reguljära arbetsmarknaden, vilket bland annat beror på att rekryterings- och urvalsmetoder inte är tillgängliga. Matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare görs i allt större utsträckning i automatiserade flöden på internet, och där kan digitaliserade och anonymiserade personlighetstest göra processen mer effektiv och rättvis. Men de tester som finns idag missgynnar personer med funktionsnedsättning genom att inte ge samma möjlighet att svara på testfrågorna.

WeCompose och Funka är en av vinnarna i årets innovationstävling från Post- och Telestyrelsen under temat ”Arbetsmarknad för alla”. Funka bidrar med expertis inom tillgänglighet, och kommer stå till tjänst med granskning, produktionsstöd och användartester.

Projektet löper under 18 månader med start i februari 2018.

Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Konsortium: WeCompose och Funka
Period: februari 2018- juni 2019
Budget: 2 MSEK