Avhandling om kognitiv tillgänglighet

Den 16 mars 2016 presenterade Stefan sin licentiatavhandling, som heter ”Towards a framework to understand mental and cognitive accessibility in a digital context”.

Det digitala samhället skapar både möjligheter och helt nya svårigheter. Svårigheterna beror ofta på att den som utvecklat lösningen inte är medveten om vilken potential som ligger i att tänka tillgängligt. Det finns en bristande kunskap om vad som underlättar respektive försvårar, säger Stefan.

Efter den här milstolpen går forskningsarbetet vidare med att Stefan skriver en doktorsavhandling. Funka är stolta över att finansiera den här viktiga forskningen som såvitt vi vet är unik i sitt slag.

Inspelning av Stefan Johanssons föreläsning om licentiatavhandlingen, öppnas i nytt fönster

Engelsk licentiatavhandling av Stefan Johansson: Towards a framework to understand mental and cognitive accessibility in a digital context, öppnas i nytt fönster

Svensk version av Stefan Johanssons licentiatavhandling: Mot ett ramverk för att förstå psykisk och kognitiv tillgänglighet i en digital kontext, pdf (1,1 Mb), öppnas i nytt fönster