En tillgänglig lärplattform som individanpassar lärresurserna

Under de senaste två åren har Funka medverkat i ett projekt i Finland för att utveckla nästa generation av lärplattformen Claned. Funka har tagit fram en metod för att mäta tillgänglighet och användbarhet, och har genomfört tester med både experter och användare.

Det som gör lärplattformen unik är angreppsättet att låta plattformen själv hjälpa till att analysera och anpassa lärresurserna som studenterna får utifrån varje students unika förutsättningar.

Claned tillämpar artificiell intelligens och teorier om pedagogisk psykologi, som visar på vilka faktorer som påverkar individuellt lärande. Plattformen är utformad för att fånga upp data från varje interaktion användarna gör i systemet. Interaktioner uppstår när studenterna läser, skriver, samarbetar, organiserar och planerar i verktyget. Detta resulterar i en omfattande insikt som visar studentens studieprestanda och inlärningsorientering, men också motivation, känslor och stressnivåer. På så vis hjälper det även studenterna att lära sig hur de lär sig. Utbildare i sin tur, kan agera på realtidskunskap och kontinuerligt producera bättre och mer adaptiva kurser för sina elever.

Projektet Claned är en del i den serie projekt kring digital skolmiljö som Funka driver och medverkar i för att säkerställa att elever, studerande, lärare och föräldrar oavsett funktionsnedsättning kan använda digitala verktyg. Vi har bland annat utvecklat en prototyp för en kommunikationsplattform som gör det lättare för föräldrar med och utan funktionsnedsättning att ta del av sina barns skolgång, utvärderat lärplattformar i flera länder, undersökt hur surfplattor fungerar i skolmiljö och så utvecklar och driver vi ju sedan många år en lärplattform för Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Användartester och arbetsmetodik

Funkas roll har varit att ta fram en metod för att mäta tillgänglighet och användarbarhet, och att genomföra tester både med experter och med användare. Testerna har som vanligt när Funka är involverade omfattat användare både med och utan funktionsnedsättning.

Det har varit fantastiskt att se hur plattformen har utvecklats sedan vi kom i kontakt med den för första gången. Att låta pedagogiska resurser hjälpa användaren att hitta rätt nivå av informationsmaterial och övningar är ett verkligt steg mot ökad tillgänglighet. Claned är fortfarande en relativt ung lösning på marknaden, men den stora potentialen i det här angreppssättet är uppenbar, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka.

Forskningsprojektet har nu avslutats, men arbetet med vidareutvecklingen av plattformen fortsätter. Projektkoordinatorn Claned Group, tar med sig den metod som Funka tagit fram för att göra plattformen tillgänglig, som en integrerad del i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Det har varit spännande att arbeta med Funkas experter, eftersom deras djupa engagemang för tillgänglighet är lika stark som vårt engagemang för personanpassat lärande. Vi tror på att tillhandahålla en lärmiljö som är passande och tillgänglig för alla i världen, och detta är möjligt genom samarbete med utvecklingspartners som Funka, säger Mervi Palander, vd på Claned Group.

Medverkar i projektet gör det finska utbildningsteknikföretaget Claned Group, Laurea University of Applied Sciences i Finland och Funka. Claned Group har vunnit flera viktiga branschutmärkelser och fått erkännanden inom utbildningsteknik och startupverksamhet. Laurea är ett framstående universitet med fokus på tillämpad vetenskap och teknik.

Innovativt lärplattformsprojekt

Claned – stegvis utveckling mot digitalt lärande

Claned Groups webbplats (på engelska) öppnas i nytt fönster

Projektet En digital skola för alla

Projektet Funka för Föräldrar

Rapport om surfplattor i skolan

Funka utvärderar digitala lärplattformar