Innovativt lärplattformsprojekt

Lärplattformen CLANED kan komma att revolutionera inlärningen för många elever. Till skillnad från många andra produkter på marknaden anpassar sig CLANED efter elevens förmåga för att maximera lärandet. Nu ska Funka vara med i ett projekt som finansieras av innovationsprogrammet Eurostars, för att vidareutveckla produkten inför fortsatt kommersialisering.

Det är spännande att så mycket händer samtidigt på skolområdet, säger Susanna Laurin, vd på Funka. Att öka tillgängligheten i lärande är en satsning på framtiden som vi gärna bidrar till.

Lärplattformen CLANED har utvecklats av finska Claned Group, f.d TribaLearning, en av Finlands hetaste startups. Genom användandet av smart data anpassas innehållet till elevens förmåga och känner av stressnivå, känsloläge och även fysiska faktorer. Plattformen hjälper i realtid elever med deras inlärningsprocess och gör det möjligt att få feedback som utvecklar lärandet och därmed förmågan att styra sin egen utveckling.

Samarbeten och innovation

Konsortiet som ligger bakom projektet är Claned Group, Laurea universitet i Finland och Funka. Med finansiering från Eurostars ska CLANED vidareutvecklas till en tillgänglig lärplattform som har potential att radikalt förändra möjligheterna för lärande. Funka kommer, förutom att tillföra expertis inom tillgänglighet och användbarhet, även bidra vad gäller utvecklingen av affärsmodellen för CLANED. 

Projektet stämmer bra överens med Funkas övriga satsningar inom skolområdet, bland annat innovationsprojekten Digital skola för alla och Funka för föräldrar.

Eurostars

Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som främst vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Eurostars hjälper till med kommersialisering av produkter och tjänster som bygger på innovativ teknik. Eurostars är en del av EUREKA-samarbetsnätverket och finansieras till en fjärdedel av EU och till resterande del av nationella FoU-medel. I Sverige är det innovationsmyndigheten VINNOVA som samordnar EUREKA-nätverket.

 

Finansiering: Eurostars
Konsortium: Claned Group, Laurea universitet och Funka
Period: september 2015 – september 2017
Budget: 10 miljoner kronor

Eurostars (på engelska), öppnas i nytt fönster

Claned Group (på engelska), öppnas i nytt fönster

Laurea universitet (på engelska), öppnas i nytt fönster

Projektrapportering